Caldes de Montbui: grups de defensa del territori.

Salvem el Farell

Història:

Salvem el Farell per Caldes!

El grup “Salvem el Farell per Caldes” és la història del poble de Caldes lluitant contra un gegant econòmic (EGRESA) per aconseguir aturar la Pedrera del Farell i salvar la muntanya el seu entorn.
La muntanya del Farell ha estat una zona on han existit petits “forns de calç de llenya”. El 1951 se n’instal·len quatre de nous per fabricar material per a la construcció. Aquests forns van canviar tres vegades de propietari i finalment els va comprar l’empresa Prebetong el 1968.
El 1969, essent alcalde Ramon Sagalés, l’empresa “Prebetong Barcelona” obté una llicència municipal d’obres per començar a explotar la pedrera i hi instal·la una planta d’extracció i classificació d’àrids.
El 1972 aquesta planta amplia la seva potència i el 1974 es produeix un canvi de titularitat a l’empresa EGRESA.
El 1975 l’empresa EGRESA presenta un Pla d’Expansió: 40 Ha més de pedrera i 640 Ha d’urbanització. La situació és insostenible i origina una campanya popular d’oposició al projecte i en un principi en contra de l’ampliació de la pedrera i després a favor de l’aturada de les activitats extractives i la repoblació de tota la zona inclosa la ja explotada.
Cal dir que el 1973 a Castellar del Vallès s’aconseguia que el governador civil clausurés una pedrera propera a la població que originava molèsties de tota mena. Per tant a Caldes dos anys després es vol aconseguir un resultat similar. I són els habitants de la urbanització “El Farell”, impulsada per EGRESA, els primers a protestar contra les molèsties, especialment pols i soroll, que els ocasiona.
El 1976 L’Ajuntament de Caldes, presidit ara per Genís Pujol, adopta una actitud contrària a l’ampliació de la pedrera i intenta aconseguir la seva aturada encara que sigui temporal, i denega la llicència municipal per a l’ampliació de la zona d’extraccions. Però EGRESA continua amb els seus plans treballant sense llicència d’activitats en la zona ampliada de manera il·legal. L’Ajuntament obre un expedient urbanístic i obté de la Diputació un informe contrari al tancament i favorable a la instal·lació de sistemes de captació de pols i a la obligatorietat de repoblar. Però a la pràctica l’únic que s’aconsegueix és que el Gobernador Civil Martin Villa imposi a l’empresa una multa de deu mil pessetes.

El 1977 neix la “Comissió pro-salvaguarda del Farell”. Hi formen part partits (PSC, ERC, CDC, PSUC), sindicats (UGT, CCOO, CSUT, Unió de Pagesos) , associacions de veïns i entitats calderines com el Centre Democràtic i Progressista, Associació Cultural i d’altres. Organitza reunions, bustiades, penja pancartes i cartells, aconsegueix la col·laboració d’entitats calderines i una certa dfusió a la Premsa i la Rèdio fins i tot a nivell de tot Catalunya. També treballa amb experts que l’assessoren sobre els diferents camins per aconseguir aturar les extraccions a la muntanya del Farell. La comissió organitza també una recollida de signatures i en recull mil vuit-centes.
També el 1977 representants de la Comissió s’entrevisten amb Narcís Serra, Conseller d’Ordenació del Territori, durant una hora i mitja. Li van lliurar tota la documentació sobre la Pedrera i el conseller Serra es va comprometre a “fer tot el que estigués en les seves mans” per aconseguir el tancament de la pedrera, declarant que “en zones amb qualificació de Reserva Forestal no hi poden haver-hi indústries d’aquest tipus”.
La Comissió va realitzar actes públics amb l’assistència d’experts de diferents àmbits i també membres de totes les entitats de la Comissió, representants de l’empresa i treballadors i representants del Gremi d’Extracció d’Àrids.
Però el 18 de novembre de 1978, el Ple de l’Ajuntament predemocràtic presidit per Genís Pujol poc abans de les primeres eleccions democràtiques concedeix la llicència municipal d’activitats a l’empresa EGRESA.
I un cop constituits els nous Ajuntaments democràtics, el 8 d’octubre de 1979 el Ple de l’Ajuntament presidit per l’alcalde Miquel Puig Lucas declara la paralització de les pedreres per incumplir les condicions de la llicència, en concret no haver instal·lat captadors de pols ni haver reforestat.
El 7 de juliol de 1980 l’empresa EGRESA presenta un recurs contra l’Ajuntament i el 10 de novembre de 1982 l’Audiència Terrirorial de Barcelona dicta una sentència favorable al recurs de l’empresa i condemna el consistori a una indemnització de 109 milions de pessetes enlloc dels 433 que demanava l’empresa. L’Ajuntament aleshores presenta un recurs considerant que la quantitat és exagerada. I finalment el 18 de juny de 1984 el Tribunal Suprem falla a favor d’EGRESA i confirma la indemnització i ordena la reobertura.
Aleshores es torna a convocar la “Comissió per a la Salvaguarda del Farell” i 45 entitats de Caldes signen un manifest contrari a la sentència i el

l’empresa condemnant el consistori a una indemnització de 109 milions de pessetes enlloc dels 433 que demanava l’empresa. L’Ajuntament aleshores presenta un recurs considerant que la quantitat és exagerada. I finalment el 18 de juny de 1984 el Tribunal Suprem falla a favor d’EGRESA i confirma la indemnització i ordena la reobertura.

Aleshores es torna a convocar la “Comissió per a la Salvaguarda del Farell” i 45 entitats de Caldes signen un manifest contrari a la sentència i el lliuren a l’Ajuntament per a donar-li suport. I l’Ajuntament, recolzat per la ciutadania, decideix incomplir la sentència.

Actualment, tants anys després, només podem dir que la muntanya del Farell s’ha salvat tal i com la població demanava que EGRESA no va reiniciar les activitats i que no hi ha cap constància d’haver pagat la multa milionària. Com a prova, llegiu l’article escrit per l’Equip de Govern socialista el 1991 on diu explícitament que “després de tants anys encara no s’ha pagat res de la indemnització”.

Imatges

Fotografia aèrea de l’explotació de la pedrera. (1977),

Fotografia aèria mostrant la zona d’ampliació il·legal de l’explotació. (1977).

La pedrera del Farell en funcionament (1977).

Fragment inicial del vídeo del Grup de Debat produït per TV Caldes l’any 1997. Explica com la creació i funcionament de la plataforma Salvem el Farell va ser clau quan 20 anys més tard es forma el Grup de Debat i s’aconsegueix evitar el Salt de la Riera i de la Carretera.

Documents:

Manifest signat per la Comissió per la salvaguarda del Farell on es poden veure totes les entitats i associacions que en formaven part. Demana l’aturada immediata d’activitats en la 1ª zona d’ampliació i l’obligació d’instal·lar captadors de pols i de reforestar en la zona d’explotació inicial.

Manifest contra el recomençament de treballs a la Pedrera signat per el Claustre de professors de l’Escola Pública Geògraf Aparici de Caldes de Montbui, demanant un model de poble amb un equilibri entre els sectors industrial, agrícola, ramader i de comerç on Caldes pugui créixer però sense hipotecar el seu entorn.

Cartell convocant a un acte públic al Centre Democràtic i Progressista, signat pels dos sectors del Partit Socialista de Catalunya, el PSC-Reagrupament i el PSC-Congrés.

Mapa de la primera i la segona fase d’ampliació previstes per EGRESA a la pedrera del Farell. Perfilada en blau s’observa la zona inicial de l’explotació. Potobservar-se que la segona fase pràcticament connecta la pedrera amb els terrenys de la Torre Nova.

Acte públic realitzat el 2014 a la Sala de Can Rius

Cartell de l'acte públic "El poble que tu has fet" (4-04-2014) a la sala noble de Can Rius, organitzat per el Grup de Debat. Hi va participar en Lluís Subirats, catedràtic de Ciència Política a la UAB, i representants dels grups "Salvem el Farell", "Volem un Parc a l'Estació", "Grup de Debat" i "Torre Marimon XXI".

Presentació projectada a l’acte “El poble que tu has fet”  per “Salvem el Farell per Caldes”.

Articles premsa:

Narcís Serra rebé a la “Comissió per la Salvaguarda del Farell”. (Montbui, 13-9-1978).

Una multa por cerrar una cantera “arruina” a Caldes de Montbui” Una sentencia obliga a pagar 109 millions a una empresa”.
L’article informa que l’explotació era deficitària i que estem davant d’un intent per aconseguir  aconseguir 109 milions de pessetes.

Caldes de Montbui no quiere cantera. El paisaje del Farell, destrozado“.(Tele-Exprés, 21-3-1978).- L’article exposa la campanya popular que té lloc a Caldes com a resposta al projecte d’ampliació de la pedrera del Farell en dues noves fases, així com del projecte d’una urbanització de 140 cases.

L’Ajuntament retira la llicència d’obres a EGRESA”. (Montbui, 31-5-1991).- Un Decret d’Alcaldia ha retirat definitivament la llicència d’obres a EGRESA per a l’explotació de la Pedrera del Farell, coincidint amb la caducitat de l’utilització de la carretera del Farell, decretada per la Diputació. Per tant l’empresa no podrà treballar-hi ni tampoc vendre’s la llicència a una altra empresa.

(1991).- “Quan CiU parla d’EGRESA sempre s’oblida de dues coses”. Aquest article publicat per l’Equip de Govern socialista declara que “després de tants anys encara no s’ha pagat res de la indemnització i que s’han portat importants negociacions per pagar-ne el mínim possible”.

Plana en construccióPodeu col·laborar-hi aportant fotografies, documents, àudios, vídeos, proposant modificacions al text, descobrint algun error …
Aquest espai web és obert i estarem encantats d’incorporar-hi tota la informació sobre aquestes lluites que  vulgueu aportar-hi.

Poseu-vos en contacte amb

administrador@grupdedebat.cat