Caldes de Montbui: grups de defensa del territori.

Al·legants del Camp de Golf I Can Camp

1) El Golf i la Presa

2) La ubanització de Can Camp

1) El Golf i la Presa

Història del Golf i la Presa:

Al·legants Camp de Golf Caldes

El novembre de 1988 l’alcalde Miquel Puig (PSC) convoca els partits i associacions per informar-los del Conveni signat amb l’empresa japonesa SPAIN I.T.C per a la construcció d’un Camp de Golf a Caldes que ocuparà 30 Ha de camps i boscos. Es parla de “grans beneficis per Caldes”. Serà el millor camp de golf de Catalunya”, “tindrà un hotel de 4.000 metres quadrats” i hi haurà “importants inversions a la població”. Es construirà una presa a les Elies que servirà per abastar el reg del camp de golf i també per “solucionar definitivament el problema de subministrament d’aigua a la vila de Caldes”. El conveni especifica que la inversió realitzada per SPAIN I.T.C. li haurà de ser retornada íntegrament en forma d’aigua gratuïta i d’exempcions d’impostos i que a més haurà de venir acompanyada de subvencions d’organismes públics.
Però el terreny on anirà el Camp de Golf és actualment agrícola i forestal. Per tant l’Ajuntament abans ha d’aprovar un Pla Especial pel Camp de Golf i posteriorment modificar el Pla General Urbanístic Municipal per poder realitzar el projecte.
El març del 1989 el Ple de l’Ajuntament aprova inicialment el Pla Especial del Camp de Golf amb els vots a favor de tots els partits i l’abstenció d’Iniciativa per Catalunya (IC), i s’obre el període legal d’informació pública.
Membres d’IC i d’altres vilatans alarmats per l’impacte que pot suposar el projecte, es reuneixen en assemblea a la Sala Polivalent del Centre Cívic. Les principals preocupacions dels assistents són:
Falta d’informació.- S’ha redactat el Pla Especial del Golf sense que hi hagi hagut informació ni debat amb la població del contingut del conveni. Calia haver presentat un avançament de Pla Especial que hagués permès participar a la població i avaluar-ne els riscos i potencials perjudicis.
Enorme consum d’aigua.- La quantitat d’aigua de reg necessària per tenir 30 Ha de gespa en bon estat és d’uns 1.300 metres cúbics diaris. Els terrenys són de secà, i Caldes és deficitària d’aigua. En aquell moment als estius calen restriccions d’aigua. Per tant cal tenir la presa de les Elies en funcionament abans de subministrar aigua al Camp de Golf, sinó la situació pot ser insostenible per a la població.
Impacte mediambiental .- Es substitueixen 20 Ha de camps agrícoles i 10 Ha de boscos autòctons (alzina, roure i pi), i es substitueixen per espècies vegetals foranes (gespa i espècies ornamentals). Això requereix enormes moviments de terres, amb la destrucció dels hàbitats naturals, possible destrucció d’ aqüífers. A més la gespa no és un cultiu mediterrani i el seu manteniment comportarà la utilització permanent de gran quantitat d’adobs i pesticides.
No beneficis per a la població .- Es tracta d’una operació especulativa privada lesiva per als interessos públics: No es garanteix el consum prioritari d’aigua per la població. No es detallen enlloc les possibles inversions que beneficiarien la vila de Caldes. Es retorna la inversió de la presa amb exempcions de taxes i aigua gratuïta, i es produirà un augment de la pressió urbanística al voltant del Golf i Can Camp, que pot comportar l’aparició de requalificacions i augment del sòl urbanitzable.
Petició de redacció d’un nou conveni que garanteixi la construcció inicial de la Presa, el subministrament prioritari d’aigua a la població i garanteixi el màxim possible el manteniment de la biomassa i s’utilitzin espècies d’hàbitat mediterrani.
La pròpia assemblea crea una Comissió d’Al·legants al Camp de Golf que s’ocuparà de redactar una al·legació que contingui tot el què s’ha acordat. El maig de 1989 es comencen a presentar al·legacions signades dins del període d’informació pública, i finalment se’n presenten més de cent.
Poc després l’Ajuntament es reuneix amb la Comissió d’Al·legants. Reacciona amb prepotència i els resultats són decebedors (Veure el comunicat de la Comissió), permetent que es realitzi la construcció del Camp de Golf disposant només d’una llicència d’obres provisional de moviment de terres, i fa ulls clucs a la desforestació massiva sense que l’empresa demani ni tan sols permís de tala.
Ha passat el pitjor que podia passar: es permet la construcció del Camp de Golf sense tenir construïda la Presa de les Elies, doncs encara no es disposa ni del projecte aprovat.

 
 

Comencen anys de dura lluita entre la Comissió i l’Alcaldia presidida per Montserrat Domènech (PSC). Els Al·legants al Camp de Golf realitzen exposicions de carrer, actes públics, protestes als Plens, articles a la premsa i denúncies per tala d’arbres sense llicència i per perforacions de pous il·legals. (Trobareu aquesta informació a l’apartat Documents i Imatges).
El 1990 l’Ajuntament aprova el Pla Especial de l’Urbanització de Can Camp, propera al Camp de Golf, però “amb l’executivitat supeditada a l’existència de cabals d’aigua necessaris”. En aquest enllaç trobareu informació sobre la urbanització de Can Camp. Els Al·legants també hi presenten al·legacions, i a partir d’ara s’autoanomenen “Al·legants al Camp de Golf i a Can Camp”.
El 1992, tres anys més tard, es construeix sense llicència l’edifici social del Club de Golf, utilitzant encara la llicència inicial provisional de moviment de terres. Durant aquests anys s’ha redactat el projecte de la Presa, i s’han realitzat algunes obres a la llera de la riera però amb aportacions econòmiques municipals, confiant en recuperar-les amb aportacions futures de la Generalitat.
L’abril de 1992 els Al·legants presenten una al·legació exigint l’aturada del funcionament del Club de Golf al no disposar de llicència municipal. No poden tenir la llicència perquè SPAIN ITC ha incomplert el Conveni, sobretot en la no construcció de la Presa i les depuradores. Aleshores l’Ajuntament ordena aturar el funcionament del Camp de Golf.
Un mes després es produeix l’aturada de les obres de la Presa. La causa és fonamentalment l’incompliment per part de l’empresa Spain ITC, que no ha realitzat els pagaments previstos al conveni. D’altra banda s’ha observat que el ciment utilitzat no era de la qualitat necessària.
Però l’empresa ignora l’aturada d’activitats i el Club de Golf segueix funcionant sense llicència.
La situació es complica i Spain ITC diu que posa el camp en venda. Es presenta com a comprador el grup hoteler Joan Carles I que afirma que invertirà 300 milions de pessetes en la construcció de la presa, però a canvi d’una modificació urbanística que l’autoritzi a construir 90 cases al voltant del Camp de Golf. L’Ajuntament ho veu bé però tant ERC com CiU diuen que no estan d’acord amb l’aparició d’una nova urbanització al Golf.
Finalment el Golf és comprat per les empreses Gualba Paradís i Horitzó XXI, que es comprometen a invertir 700 milions de pessetes en la Presa de les Elies a canvi de realitzar 130 cases al voltant del Golf. El desembre de 2002 l’alcaldessa Montserrat Domènech, amb els vots només del PSC i del PP aprova aquest conveni amb aquestes empreses, incomplint els criteris del Pla General aprovat mesos abans per àmplia majoria. (Cal dir que la Comissió d’Al·legants s’integra dins del Grup de Debat per així poder defensar el territori de Caldes de manera global amb la proposta de nou Pla General).
Uns mesos més tard, i degut també a la pressió exercida per la resta de partits, associacions i grups (Grup de Debat, Ateneu, ADENC, etc), l’alcaldessa rectifica i retira aquesta proposta, permetent així l’aprovació definitiva del Pla el 2003 per àmplia majoria: hi voten a favor tots els partits excepte el PP.
Aleshores les empreses propietàries del Golf anuncien que acudiran als tribunals per demanar indemnització per trencament de contracte. És quan en nom del Grup de Debat presenten un recurs de reposició al TSJC l’any 2002 demanant la nul·litat del conveni de les 130 cases per manca de garanties jurídiques en la construcció de la Presa i les depuradores i, per tant, declarant també nul·la la demanda de danys i perjudicis interposada contra l’Ajuntament per les empreses propietàries del Golf. I l’any 2008 el TSJC falla definitivament a favor d’Al·legants i Grup de Debat, desestimant el recurs presentat per les empreses Gualbes Paradís i Horitzó 21 contra l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
El problema de subministrament d’aigua del Camp de Golf no s’ha solucionat. Utilitzen algunes perforacions il·legals  i també un cert cabal provinent de la depuradora. I declaren que la resta d’aigua necessària la compren amb camions cisterna.


El resultat final de tanta prepotència és lamentable: un Golf sense aigua i sense llicència, perforacions il·legals, l’antic camí de Caldes a Sant Sebastià per les Elies destrossat i amb restes de la construcció de la Presa (veure la foto de dalt), diners públics perduts, i restes dels carrers de la urbanització de Can Camp per sort no executada.

Imatges i Vídeos del Golf i la Presa:

(Novembre 1989).- Tales il·legals al Camp de Golf realitzades amb una “llicència  provisional de moviment de terres que no afectin masses boscoses”.

(Novembre 1989).- Una altra imatge de tales il·legals al Camp de Golf fetes amb una “llicència  provisional de moviment de terres que no afectin masses boscoses.”

(1989).- Tales il·legals realitzades amb una llicència provisional de moviment de terres "que no afectin a masses boscoses".

(Novembre 1989).- Les obres del Camp de Golf van a tota màquina. Per què tanta pressa?. Perquè de la Presa encara ningú no n’ha vist ni el projecte…

(22-6-1990).-Exposició al Canaletes: “Què passa amb el Golf?”. Només ens van donar permís per 4 hores i no ens van deixar els plafons informatius…

Documents:del Golf i la Presa:

(1-11-1998).- Conveni entre l’Ajuntament  i Spain ITC signat perl’alcalde  Miquel Puig, el president de l’empresa Koki Hosoya i Francesc Sánchez,  Secretari Interí de l’Ajuntament de Caldes. (Publicat al Setmanari Montbui).

(17-5-1989) – Primera al·legació presentada per el Grup d’Al·legants al Camp de Golf. Tot i tenir molt poc temps per a recollir-ne, se’n varen presentar 130 a l’Ajuntament.

(18-11-1989).- Pancarta a la Font del Lleó denunciant tales il·legals i anunciant la recollida de signatures a la Plaça de l’Angel pel recurs de reposició a la llicència provisional.

(14-11-1989).- Recurs de Reposició contra la llicència provisional d’obres.  Tres-cents vilatans van demanar que no es deixés construir el Golf mentre no s’engegués la construcció de la presa.

(27-04-1990).- Denúncia presentada per membres de la Comissió d’Al·legants per l’existència d’un pou il·legal dins dels terrenys del Camp de Golf i proper a la captació d’aigua de la Font dels Enamorats.

(20-6-1990).- Cartell informatiu de l’acte públicQuè passa amb el Golf?” realitzat al Centre Democràtic. El cartell inclou l’article “Ho sabíeu?” publicat al Montbui  amb quinze preguntes adreçades a l’Ajuntament.

(12-10-1990).- “Protesta dels Al·legants del Camp de Golf al Ple” (portada El 9 NOU).- Una vintena de representants dels al·legants al camp de Golf van protestar en silenci a l’últim Ple municipal amb cartells contra el Silenci Administratiu que se’ls aplica.

(12-11-1990).- Les 34 preguntes que la Comissió  va formular a l’Ajuntament via  instància no han estat respostes. Només han rebut “Silenci Administratiu”. Aleshores els Al·legants les entren per escrit al Ple amb 72 hores d’antelació per forçar a què siguin contestades.

(15-11-1990).- Octaveta humorística convocant la població al Ple on sembla ser que finalment l’Equip de Govern respondrà les 34 preguntes presentades per escrit pels al·legants ja fa força temps, i que van ser ignorades amb “silenci administratiu”.

(5-6-1992).- Octaveta de publicitat convocant a l’Acte “La Presa i el Golf” a la Sala de Plens de l’antic ajuntament, amb la participació de tots els partits de l’Ajuntament i dos membres de l’empresa Spain ITC.

(23-6-1992).- Comunicació de la Junta d’Aigües al Grup d’Al·legants notificant la imposició d’una multa de 500.000 ptes. a “Catalana de Perforaciones” pel pou il·legal del Camp de Golf situat dins del perímetre de protecció balneària.

(Més amunt hi ha la denúncia realitzada el 23-4-1990).

(1993).- Octaveta denunciant els incompliments del conveni del Golf. No s’ha fet la Presa (ara diu l’empresa que no hi estava obligada),  s’han fet tales i pous il·legals i s’hi vol tirar endavant una urbanització, però el Camp de Golf va endavant sense llicència municipal.

Articles premsa del Golf i la Presa:

 • Un grup de veïns presenta al·legacions relacionades amb el Camp de Golf”. (Montbui, 27-5-1989).
  Article signat per dos dels vilatans que han presentat al·legacions impugnant la modificació del Pla General necessària per a poder construir el Golf. Expliquen que no han tingut temps material per endegar una campanya però que tot i així se n’han presentat més de cent. Es queixen de la manca d’informació i de debat, i del fet que enlloc del projecte es fixa que la construcció de la presa necessària per regar el golf hagi de ser ni prèvia ni tan sols simultània. I el finançament de les obres aniria a càrrec de l’Ajuntament, primer deixant de percebre les plusvàlues i després en forma de fins a 700 m3 d’aigua gratuïta al dia.
  Per això demanen: que s’ampliï el període d’informació pública, que s’aturin totes les obres i que es renegociï el conveni de manera que es fixi l’abastiment prioritari d’aigua a la població.
 • La oposición vecinal paraliza las obras del Campo de Golf de Caldes de Montbui“. (El País, 8-6-1989).
  L’article informa que més de 100 veïns de Caldes han presentat al·legacions contra la construcció del Camp de Golf. Els preocupa l’impacte mediambiental de la instal·lació i sobretot el subministrament d’aigua a la població en cas de sequera. De moment l’Ajuntament ha aturat les obres i ha convocat una comissió dels al·legants a una reunió. Posteriorment tindrà lloc el Ple amb la voluntat de recomençar les obres ràpidament. L’Ajuntament informa que es construirà una Presa que servirà tant pel reg del Camp de Golf com per a l’abastiment d’aigua a la població.
 • Camp de Golf: Tornem-hi” (Montbui, 8-7-1989)
  L’article, transcriu punt per punt la resposta escrita que va donar la comissió de Govern als 15 punts plantejats per els Al·legants per escrit abans de la reunió. Per tant hi ha la visió de l’Ajuntament sobre la construcció de la Presa, la concessió de cabals, la construcció de les depuradores de les Urbanitzacions, la quantificació del volum d’aigua de la Presa per al Golf, obligatorietat del consum prioritari d’aigua per la població, no perforació de pous i estudis d’impacte ambientals.
  Els comentaris de la Comissió d’Al·legants a aquestes respostes es troben a l’article publicat al mateix Montbui i titulat “Dat i beneït”.
 • Dat i beneït” (Montbui, 8-7-1989)
  L’article signat per l’Assemblea d’Al·legants al Camp de Golf explica com han estat les dues reunions amb la Comissió de Govern. La primera va ser molt tensa, i a la segona, els Al·legants van presentar 17 preguntes per escrit exigint la resposta escrita abans d’acudir a la segona reunió. Finalment totes les pressions de la Comissió han servit només per afegir un annex al Pla Especial del Camp de Golf on l’empresa ha accedit a admetre alguns condicionants, com el consum prioritari d’aigua a la població. L’Assemblea en fa una valoració negativa global atès que l’Ajuntament no ha considerat en cap moment la suspensió del Pla Especial del Camp de Golf fins que no es construeii la Presa, que era la principal demanda dels Al·legants.
 • Golf i aigua” (Article del regidor Joan Villanueva). (Montbui, 8-7-1989).
  Després de presentades les al·legacions que qüestionen el conveni signat entre l’Ajuntament i el Golf, el regidor de Serveis i d’Hisenda exposa que justament serà la instal·lació del Camp de Golf la que sol·lucionarà el problema de l’aigua, doncs segons ell permetrà la construcció d’una presa a la Riera, i de les depuradores a les instal·lacions veïnes. Creu el regidor que el Golf no necessitarà “més del 10% de l’aigua de la població de Caldes” i que “l’impacte serà prou baix”.
 • Camp de Golf. L’Ajuntament accepta les al·legacions”. (Montbui, 10-8-1989).”. (El País, 8-6-1989).
  Fa una setmana hi hagué una reunió entre l’Ajuntament i els signants de les al·legacions contra el Camp de Golf, que van ser convocats individualment. Hi assistiren l’alcalde Miquel Puig i els regidors Coll i Villanueva. Segons el setmanari Montbui “la reunió es va desenvolupar en un clima de tensió produïda per les contínues acusacions dels regidors envers els signants” … “Repetides vegades acusaren als qui presentaren les al·legacions de no haver-se informat perquè no havien volgut informar-se”. També van acusar el setmanari Montbui de tergiversar la informació. No obstant això es va poder constatar un rerafons de voluntat de diàleg que va permetre constituir l’inici d’una possible col·laboració constructiva.
 • El Ayuntamiento de Caldes de Montbui aprueba el proyecto del mayor campo de golf de Cataluña“. (El País, 12-7-1989)
  L’article informa que l’Ajuntament ha aprovat el Pla Especial del projecte del camp de golf més gran de Catalunya.
  També informa de les més de 100 al·legacions que denuncien les inconcrecions del conveni que no quantifiquen degudament el consum d’aigua i no garanteix suficientment la construcció de la presa, així com l’impacte ecològic (es tallaran 14.500 arbres autòctons), També informa que l’empresa ha assumit algunes demandes dels al·legants, com per exemple garantir que l’abastiment d’aigua per la població serà sempre prioritari.
 • “Les obres del camp de golf català més gran, aturades. La construcció de la instal·lació d’élite posa en perill l’abastament d’aigua a Caldes de Montbui“. (Diari de Barcelona, 30-8-1989).
  L’article informa que el camp de golf absorbirà una gran quantitat d’aigua de reg: 1.300 metres cúbics diris als mesos d’estiu, la meitat de l’aigua que consumeix tot el municipi. Un col·lectiu de 133 veïns han al·legat que Spain ITC no tenia el permís definitiu d’Urbanisme de la Generalitat i l’empresa ha hagut de retirar el personal i la maquinària que treballaven al moviment de terres. Mentrestant la publicitat de l’empresa diu que s’inaugurarà aquesta tardor perquè ja disposen del permís d’Urbanisme, i el preu dentrada per associat ha passat de 3.800.000 ptes. a 4.380.000 ptes. en poc temps.
 • Els pins i les alzines deixen pas al golf que construeixen els japonesos” (El 9 NOU, 13-11-1989). La preocupació entre els al·legants continua. El Camp de Golf ja té llicència provisional de moviments de terres i l’empresa ha efectuat una tala considerable, tot i que la Generalitat havia indicat que calia controlar-la. També preocupa la molta pressa que hi ha per a construir el camp mentre que de la construcció de la presa que l’ha d’abastir d’aigua encara no hi ha fet ni el projecte. Això justament en un any molt sec on la població està patint restriccions. En vista de tot això la Comissió d’Al·legants” està recollint signatures per anul·lar provisionalment les obres, i només en un cap de setmana n’han recollit més de cent-cinquanta.
 • Tala d’arbres al Camp de Golf sense llicència“. (Montbui, 18-11-1989).
  La Comissió d’Al·legants al Camp de Golf informa que han denunciat dues vegades en una setmana que s’està produint una tala d’arbres sense llicència en els terrenys del Golf amb una llicència provisional de “moviment de terres que no afecti les masses forestals”, mentre l’aprovació del projecte de la Presa no està prevista abans de 3 mesos.
  Davant de tots aquests fets la Comissió d’Al·legants recollirà signatures dissabte i diumenge a la Plaça de l’Angel per presentar un recurs de reposició a la llicència d’obres provisional.
 • Camp de Golf. Els al·legants i l’alcaldia es reuneixen“. (Montbui, 2-12-1989).
  La nova alcaldessa Montserrat Domènech s’ha reunit amb la Comissió d’Al·legants al Camp de Golf.L’Ajuntament s’ha compromès a obrir un expedient de sanció a SPAIN ITC per tala il·legal d’arbres. També s’ha acordat demanar un aval a l’empresa per tenir algun tpus de garantia sobre la construcció de la presa. I també es va tractar el tema del sanejament de l’aigua de la Riera, fonamentalment la que baixa de Sant Feliu. L’entrevista va ser qualificada de positiva i es van proposar reunions periòdiques per seguir parlant dels temes que més preocupin.
 • “”Balanç de l’actuació del grup d’al·legants al Camp de Golf”. (Montbui, 2-12-1989).
  Ara fa mig any es van presentar 130 al·legacions contra el projecte de Pla Especial del Camp de Golf. El novembre es van presentar tres denúncies contra la tala d’arbres sense llicència al Camp de Golf. I la setmana passada es van presentar 300 recursos contra la concessió de llicència provisional d’obres. També hi ha hagut reunions amb l’Ajuntament. S’ha aconseguit fixar la prioritat en l’abastament d’aigua a la població: quan les reserves estiguin per sota de l’equivalent a tres mesos de consum aleshores el Camp de Golf no en podrà fer servir. També s’han concretat les garanties econòmiques per part de Spain ITC i ara fa un mes s’ha iniciat un expedient sancionador per tala d’arbres i SPAIN ITC s’ha compromès a reforestar. Però no s’ha aconseguit la simultaneïtat de la construcció del Camp de Golf, la Presa i la depuradora de Can Regasol que ha de ser la què utilitzi el Golf.
 • Como caldense, ¿Para qué quiero yo un campo de golf?” (Montbui, 16-12-1989).
  Escrit d’Antonio Agudo on declara que com a calderí no necessita per a res un camp de golf. No hi podrà jugar mai degut a l’elevat preu de les quotes. I l’existència del Golf farà encarir el sòl de Caldes per culpa d’un espai que el 99% no podrà trepitjar. Tamopc li interessa a l’autor això de què “Caldes guanyarà en prestigi” i que potser ens visitarà algun personatge de la Jet-Set. I fer dependre l’abastament d’aigua de boca de la població d’aquesta instal·lació ho troba una mena de xantatge absurd.
 • El jutjat atura les obres del Camp de Golf de Caldes. Spain ITC no ha complert els pactes de l’escriptura“. (El 9 NOU, 27-4-1990).
  El jutjat de Granollers ha aturat les obres del Camp de Golf, a causa d’un interdicte interposat per l’empresa “Urbanització Bigues Caldes S.L.”, la qual va vendre una part dels terrenys del Golf. El promotor Sr. Vilarrasa no n’ha volgut explicar els detalls, però sembla ser que la compravenda incloïa algun tipus de pacte incomplert eferent a subministrament d’aigua per una urbanització.
  D’altra banda els Al·legants al Camp de Golf han denunciat l’empresa japonesa per fer perforacions per buscar aigua sense cap tipus de permís. I de la Presa que havia d’abastir d’aigua el Golf i la població, ningú no n’ha vist ni tan sols el projecte.
 • “Pou il·legal al Camp de Golf”. (Montui, 4-5-1990).

  Els veïns de la Font dels Enamorats van detectar que en el Camp de Golf s’havia realitzat una perforació per tal de trobar aigua en poc menys d’un dia, i van alertar l’Ajuntament de Caldes. L’enginyer municipal va confirmar que es tractava d’un pou i es va fer una denúncia a la Junta d’Aigües. No es tenen notícies de que l’empresa disposi del permís d’explotació de la Generalitat. Els veïns de la Font dels Enamorats estan preocupats perquè el pou s’ha fet uns 150 metres més amunt de la captació d’aigua de la urbanització. I els Al·legants del Camp de Golf han presentat una denúncia davant a possibilitat que el pou afectés el perímetre de protecció de l’aigua termal.

 • Què passa amb el Golf?” (Montbui, 22-6-1990).
  L’article del Montbui informa que durant tot un dia va haver-hi al Canaletes una exposició entorn del Camp de Golf organitzada per la Comissió d’Al·legants. S’informava sobre diferents temes: deforestació i erosió, tala il·legal i prevista replantació amb espècies foranes, construcció il·legal d’un pou dins la zona de proteció balneària, i comparació dels consums d’aigua del Golf i de la població de Caldes sota l’slògan “Caldes, cal dessecar-la?”. I quant a la Presa es remarcava la necessitat d’haver-la construït simultàniament al Golf per garantir la seva existència. També s’explicava el finançament de la Presa, remarcant que de moment l’Ajuntament hi ha posat 100 milions de pessetes i Spain-ITC no hi ha aportat res en efectiu, i la Generalitat tampoc.
 • Comissió d’Al·legants al Camp de Golf. Passat i futur” (Informació de l’acte públic del 20-6-1990). ( Montbui, 29-6-1990).
  L’article informa de l’acte públic realitza al Centre Democràtic per la Comissió. L’acte va ser concorregut i força participatiu. Primer es va fer un recorregut històric de totes les accions realitzades per la Comissió i es va reiterar que era un grup de vilatans obert sempre a noves incorporacions. Es va parlar també de la construcció del pou il·legal i del problema d’abastiment d’aigua del zoo abans de la construcció de la Presa, que ara s’allarga a dos o tres anys. En el col·loqui final hi van participar veïns de la Font dels Enamorats i també de Sant Feliu, on recentment també s’ha construit un camp de golf.
 • Caldes, cal dessecar-la?” (Article de Montserrat Canyameres, Montbui, 6-7-1990).
  La signant, col·laboradora habitual del Montbui, fa una crònica sobre l’espinós afer del golf i agraeix a la Comissió d’Al·legants la feina feta de seguiment i de paperassa que va poder veure a l’exposició del Canaletes del passat 16 de juny. Reclama que, tal i com diu la Comissió, es compleixin tots els compromisos i sobretot el de la presa, que ha de quedar resolt a favor del poble. “L’aigua és vital pel poble, el camp de golf no”. “La Comissió d’Al·legants no són ni uns folklòrics ni uns anti-res, representen seriosament 300 al·legants que, des del primer moment, van comprendre que aquella meravella que se’ls prometia no era tal meravella, la qual cosa s’ha anat verificant”.
 • Combregar amb rodes de molí” (Montbui, 6-7-1990).
  Article de la Comissió d’Al·legants puntualitzant afirmacions del tinent d’alcalde, que titlla la Comissió d’Al·legants de “grup de visceral oposició al camp de golf”. Denuncien, una vegada més, tala il·legal, propaganda falsa, perforació il·legal d’un pou, i silenci municipal a totes aquestes irregularitats. També el regidor ha dit que Spain ITC paga 30 milions pel nou dipòsit de distribució d’aigua quan el butlletí informatiu municipal “Casa de la Vila” diu que els paga l’Ajuntament. I també el tinent d’alcalde i regidor d’obres i serveis ha parlat de “750 m3/dia durant 9 mesos per a reg del camp de golf al Montbui nº 583, quan no és això el què diu la Junta d’Aigües.
 • “ITC pagarà un nou dipòsit d’aigua” (Article de Joan Villanueva, Montbui, 13-7-1990)
  Aquest article és una resposta a “Combregar amb rodes de molí”, article publicat la setmana anterior per la Comissió d’Al·legants al Camp de Golf i que denunciava inexactituds per part del Regidor d’Obres i tinent d’alcalde Joan Villanueva en un article anterior, i també el silenci administratiu per part de l’Ajuntament ignorant totes les seves al·legacions des de fa mesos. El regidor admet que hi havia un error numèric en el cabal màxim d’aigua de la què pot disposar el camp de golf, i acaba declarant que ell “ha intentat mantenir un to correcte i respectuós que dissortadament no ha estat correspost. Probablement perquè el qui signa aquest escrit s’ha identificat personalment, mentre que d’altres s’amaguen darrera del nom d’un col·lectiu. En aquest sentit seria d’agrair que la Redacció fes complir les normes bàsiques en aquest tipus d’escrits”.
 • Entrevista amb la Comissió d’Al·legants. Un any controlant el Camp de Golf”. (Montbui, 20-7-1990).
  Entrevista realitzada per Teresa Bonora a diferents membres de la Comissió dels Al·legants al Camp de Golf.
  Les preguntes són: “Quan va véixer la Comissió d’Al·legants?”, “Quines creieu que són les funcions que ha de complir la Comissió?”, “Un cop endegat el Camp de Golf, quina raó d’existir té la Comissió?”, “L’aigua ha estat un dels punts bàsics de control i crítica. Creieu que és justificat? Per què?”, “Què en penseu del nou projecte de la Presa?”, “Sereu capaços de trobar alguna cosa positiva al Camp de Golf?” i “Quins creieu que han estat els grans errors en la construcció del Camp de Golf?”. I aquestes preguntes són contestades per diferents membres de la Comissió d’Al·legants.
 • Silenci administratiu“. (Montbui, 7-10-1990).
  Quinze membres de la Comissió d’al·legants al Camp de Golf signen amb noms i cognoms un dur article on denuncien que l’Ajuntament ha decidit ignorar els prop de tres-cents recursos que han demanat la retirada de la llicència del Camp de Golf mentre no es construeixi la Presa. No donar cap resposta als raonaments de tres-cents veïns és una mostra de menyspreu, prepotència i desídia. I a més indica una total manca d’ètica i d’argum
 • Els al·legants del camp de golf de Caldes protesten en silenci al ple municipal” (El 9 Nou, 12-10-1990).
  Els Al·legants es van mantenir en silenci i portaven cartells denunciant el silenci administratiu que sempre ha fet l’Ajuntament en relació a les denúncies presentades per ells mateixos arran de la construcció del camp de golf. Algunes pancartes deien: “Encara no heu valorat la fusta tallada?” o “la setmana que vé contestarem els recursos”. Declaren que, després de 4 entrevistes, 5 denúncies i 200 recursos, l’Ajuntament no s’ha dignat contestar-los. Diuen que “l’Ajuntament s’ha mostrat molt indulgent amb Spain ITC mentre que ha passat de defensar els interessos dels vilatans, com seria la seva obligació”.
 • A preguntes concretes, respostes concretes” (Montbui, 7-12-1990).
  Article signat per 16 membres de la Comissió d’Al·legants al Camp de Golf que conté les 36 preguntes realitzades de viva veu al darrer Ple Municipal. També van ser entrades per escrit perquè l’Ajuntament no pugui ignorar-les.
  Les 36 preguntes cobreixen tota l’actuació relativa a la llicència provisional d’obres per la construcció del Golf, la tala d’arbres que s’hi va produir, el pou il·legal realitzat i denunciat per la Comissió, els compromisos d’abastament prioritari d’aigua a la pobleció, la depuradora a construir i els intents de legalització de la Urbanització de Can Camp. L’article acaba fent una crida a l’assistència al proper Ple on és d’esperar que aquestes preguntes es responguin.
 • Ho sabíeu?” (Montbui, 25-1-1991)
  La Comissió d’Al·legants denuncia els moviments del promotor de la nova urbanització de Can Camp, propera al Golf, de nom Vilarrasa, el qual va vendre terrenys als promotors del Camp de Golf i ara els ha aturat les obres presentant un interdicte. El que persegueix el promotor és aconseguir subministrament d’aigua per la projectada nova urbanització. De moment ha presentat un “Pla Parcial de Can Camp” que contradiu el Pla General de Caldes, que de manera explícita prohibeix perforar i extreure aigua en aquesta zona. I resulta que ja s’ha fet un pou i que l’Ajuntament no gosa aturar el Pla Parcial de Can Camp. “Ho sabíeu?”.
 • El Camp de Golf sol·licita mig milió més de litres al dia”  (Montbui, 29-11-1991).
  Al Diari Oficial de la Generaitat hi ha sortit publicada la sol·licitud de Spain ITC de 28,65 litres/segon de l’aigua de la depuradora que s’ha de construir a la Torre Marimon, que se sumaran al mig milió de litres diaris que ja té concedits. Què baixarà per la Riera si tota aquesta aigua es bombeja cap el Golf? I no serà que aquesta sol·licitud és una manera d’evitar la construcció de les depuradores de Can Ragasol, Saulons i Enamorats les quals ha de construir i mantenir segons el conveni?. La conclusió és clara: si volen la llicència d’activitats, que compleixin íntegrament el conveni signat.
 • Signem contra la il·legalitat” (Montbui. 6-3-1992)
  La comissió d’Al·legants al Camp de Golf convoca aquest dissabte a la recollida de signatures al Canaletes demanant a l’Ajuntament que no permeti el funcionament del Club de Golf Caldes mentre no disposi de la llicència d’activitats municipal, és a dir, mentre l’empresa SPAIN ITC no compleixi el conveni signat. Per tant ha de repoblar, construir les depuradores de les urbanitzacions de les quals podrà obtenir aigua de reg així com la Presa de les Elies.
  I mentre no sigui legal, res de Golf.
 • Signatures contra la il·legalitat” (Montbui, 3-4-1992)
  L’article de la Comissió d’Al·legants informa de la presentació de 107 signatures demanant l’acompliment de les condicions imposades pel Pla Especial del Camp de Golf a l’empresa Spain ITC, sense les quals l’Ajuntament no pot atorgar la llicència d’activitats. La situació és molt compromesa: l’Ajuntament ha contractat l’obra de la Presa (600 milions) comptant com a garantia amb una hipoteca sobre els terrenys del Golf de 200 milions. I a més ha atorgat una llicència provisional, de manera que al Golf ja s’hi juga mentre la construcció de la Presa es retarda. Els signants demanen que les lleis es compleixin.
 • Els al·legants del golf de Caldes hi denuncien activitats sense llicència” (El 9 Nou, 3-4-1992).
  El 9 Nou informa de la presentació de 107 signatures contra la permissió de realitzar activitats sense la llicència municipal. En efecte, els caps de setmana hi ha persones practicant el Golf. A més l’Ajuntament no els pot concedir la llicència perquè l’empresa ha incomplert alguns dels punts del conveni: hi ha hagut tales il·legals, no s’ha repoblat, no s’han construït les depuradores i sobretot, no s’ha construït la Presa. L’article conté també les opinions del regidor Joan Villanueva i del cap de l’oposició J.Mª Bonora.
 • Quan n’hi haurà per tant, senyor Bonora?” (Montbui, 10-4-1992).
  El Sr. Josep Mª Bonora, cap del grup municipal de CiU va declarar la setmana passada al 9 NOU que encara que hi hagi gent jugant al Camp de Golf sense llicència “no n’hi ha per tant”. I va declarar també que l”Ajuntament s’havia equivocat fent cas de les protestes dels Al·legants perquè “no n’hi ha per tant”.
  L’article escrit pelr la Comissió d’Al·legants acaba preguntant si el Sr. Vilarrasa, promotor de la urbanització de Can Camp, torna a perforar sense permís, si “n’hi haurà per tant?”.
 • L’Ajuntament atura les activitats al Camp de Golf” (Montbui, 24-4-1992).
  El passat 31 de març l’Ajuntament va rebre 107 signatures de la Comissió d’Al·legants demanant que no hi hagi cap activitat al Camp de Golf fins que no disposi de la llicència d’activitats. I per tenir-la haurà de complir totes les obligacions del conveni signat: repoblació amb espècies autòctones, construcció de les depuradores de la Font d’Enamorats i de Can Ragasol i finançament de la Presa de les Elies. En aquesta data la Presa de les Elies ja porta un retard de 6 mesos i hi ha hagut problemes amb la qualitat dels materials.
 • Problemes tècnics i econòmics aturen la construcció de ls Presa“, (Montbui, 8-5-1992),
  Les obres d’aixecament del mur de la Presa estan aturades. En una revisió de l’obra els tècnics Municipal i el de la Junta d’Aigües han decretat que el formigó que es feia servir no complia les condicions adequades. A més s’afegeix un problema financer: ITC es retarda en el pagament. I ara l’empresa diu que segons el conveni no tenen l’obligació de finançar la totalitat de la Presa. Si hi ha incompliment de contracte per part de l’empresa japonesa, aleshores l’Ajuntament haurà de paralitzar tota la activitat del Camp de Golf.
 • Gran concurrència de públic per parlar del Camp de Golf i la Presa”. (Montbui, 5-6-1992).
  L’acte públic convocat pels Al·legants va tenir gran assistència de públic. Hi van participar: PSC, CiU, IC, ERC, Spain-ITC i Al·legants. El representatnt de Spain ITC va dir que l’actual projecte de la Presa ha més que doblat les previsions de despesa. El regidor J.Villanueva (PSC) admet ara que en els tràmits de redacció del conveni hi va haver precipitació i “semblava que les obres del Golf corrien molta pressa”. Si les obres del Golf haguessin començat amb el projecte de la Presa fet aquest desfassament s’hagués evitat. Les dues parts van lamentar la manca de subvenció de la Generalitat, i el regidor d’IC Pau Olóndriz va declarar que si cal s’ha de tancar el Camp de Golf i executar la hipoteca de 200 milions. JM Nogué (Al·legants) va insistir en no donar-los la llicència d’activitats fins que estigui acabat el Golf i la Presa. I també  en intentar evitar la urbanització de Can Camp, tema en el qual PSC, IC i ERC van estar-hi d’acord. L’acte va acabar després de més de  dues hores i mitja.
 • La presa de les Elies centra bona part del debat sobre el Golf a Caldes de Montbui“. (El 9 NOU, 5-6-1992).
  El 9 NOU també informa sobre l’acte públic organitzat a la Sala de Plens de l’Ajuntament pel grup d’Al·legants. La presa va centrar el debat. Les obres estan aturades a l’espera de solucionar-ne el finançament. J.M. Nogué dels al·legants va dir que ja fa tres anys que intenten que ni el poble ni l’Ajuntament surtin perjudicats pel projecte. Joan Villanueva (PSC) va dir: “quan vàrem signar el conveni pensàvem que seria bo per Caldes” i va declarar que abans de denunciar ITC per incompliment de contracte volia esgotar totes les possibilitats d’acord. Des d’IC van declarar que “tot el què no sigui acabar el golf i la presa simultàniament és inadmissible”.
 • La presa de pèl va endavant” (Montbui, 10-9-1992).
  A inicis del 1992 van iniciar-se les obres de la Presa, però uns mesos més tard, a l’estiu, la maquinària (grues i formigonera) ha estat retirada. Hi ha hagut retard en el pagament i problemes amb els materials. I cap representant municipal ha donat cap explicació. I mentrestant al Camp de Golf es juga al Golf sense llicència. Una veritable presa de pèl.
 • I ara què?” (Montbui, 21-10-1992).
  L’empresa Spain ITC ja ha dit que no finançarà la Presa perquè no s’hi sent obligada pel Conveni signat amb l’Ajuntament. I ara ens trobem amb què l’Ajuntaent és qui ha contractat les obres de la presa i és el responsable d’un deute supermilionari. A més l’antic camí de Sant Sebastià s’ha convertit en un munt de runa. Qui en pagarà la restauració? Per tant ara només queda un camí: paralització de totes les activitats del camp, repoblació amb espècies autòctones, construcció de la depuradora i, evidentment, ni una gota d’aigua.
 • L’Ajuntament encarrega a un advocat portar el tema del conveni amb ITC” (Montbui, 11-12-1992).
  El ple va aprovar, amb el vot en contra de CiU, el nomenament d’un advocat per l’incompliment del conveni signat fa 2 anys per part d’ITC on es comprometia a finançar el 50% de la presa. També es demana al conseller d’obres públiques de la Generalitat que solucioni el problema d’abastament d’aigua a Caldes, o bé construint o finançant la presa, o bé a través del trasvassament Ter-Llobregat.
 • Què amagueu a la carpeta?” (Montbui, 7-5-1993).
  Fa dos mesos els Al·legants van demanar a l’Ajuntament una documentació pública relacionada amb el golf i la presa. Però no van voler ensenyar-nos-la. Van demanar-la per escrit. Segons el ROM quan passats més de 10 dies no hi ha denegació expressa s’entén que la sol·licitud és afirmativa. Aleshores van tornar a l’Ajuntament a consultar-la i novament van negar-se, contravenint el reglament. Un mes després presenten una segona instància denunciant els fets. Però segueixen sense poder consultar-la. Aquesta manera de procedir ens transporta a l’època franquista. A més, amagant la carpeta no solucionareu els problemes que conté.
 • S’aprova la sol·licitud d’un crèdit de 250 milions per finançar la presa que s’amortitzarà mitjançant un augment en el rebut de l’aigua” (Montbui, 20-1-1995).- La redacció del Montbui informa que l’Equip de Govern i CiU han creat una Comissió de treball per solucionar el problema de la manca d’aigua. PSC i CiU manifesten que la solució passa per la construcció de la Presa de les Elies, mentre que IC va votar en contra de la creació de la comissió i ERC es va abstenir. Com que per construir la presa calen 700 milions de pessetes, s’ha sol·licitat un crèdit al 6% de 250 milions. La resta vindria dels fons europeus (100 milions) i del cobrament dels impagats de Spain ITC (350 milions, segons el conveni signat). Però la Generalitat de moment considera la construcció de la presa inviable i proposa la connexió al Ter-Llobregat. L’amortització del crèdit demanant provocarà un augment mig de 609 ptes a cada família.
 • L’Ajuntament de Caldes i Spain ITC arriben a acords“. (Tot Caldes, 17-11-1995). L’Alcalde de Caldes J.M. Bonora ha signat un conveni amb el Sr. J. Vilarrasa, d’URBICASA S.L., empresa promotora de la urbanització de Can Camp. El conveni contempla que URBICASA cedeix a l’Ajuntament “totes les instal·lacions que fins ara utilitzava per al subministrament d’aigua a les urbanitzacions” i a canvi renuncia al recurs que té interposat contra SPAIN ITC, promotora del Golf. També ha signat un conveni amb el director de Spain ITC i ha creat una comissió per desenvolupar el Golf de Caldes.
  (NOTA.- Al darrera hi ha el problema de l’aigua. El pou perforat a Can Camp per URBICASA és il·legal i no legalitzable. Lamentablement l’article no informa sobre el contingut dels convenis signats).
 • El PI proposa finançar la presa a través d’una emissió oberta d’accions” (Montbui, 20-11-1998)
  Carles Costas, regidor del Partit per la Independència, ha proposat a l’Ajuntament finançar la presa a través d’accions o obligacions. La proposta estaria oberta a tots els vilatans i empreses interessades. Les quantitats invertides li serien retornades en forma d’aigua, un cop la presa estigués en funcionament. Costas considera que una altra part de la presa l’hauria d’assumir la iniciativa pública, doncs “no es tracta de fer pagar la presa a la població”. El PI ara està estudiant les vies legals per concretar la seva proposta.
 • La proposta dels nous propietaris del golf preveia noves edificacions” (Montbui, 25-5-2001).
  El grup hoteler Joan Carles I, nous propietaris del Golf van presentar un projecte que preveia la construcció de 90 bungalows, a més d’altres construccions. A canvi oferien 300 milions de pessetes per finançar part de la presa de les Elies. Encara que no van presentar cap document oficial del projecte. El regidor d’ERC Jordi Coll va explicar que el seu partit s’oposaria a la construcció d’una nova urbanització a la zona. I CiU i PP tampoc veuen amb bons ulls la construcció dels 90 habitatges.
 • Els promotors del Camp de Golf podran construir fins a 130 habitatges” (Montbui, 20-12-2002).
  L’últim Ple Municipal va aprovar un conveni urbanístic entre l’Ajuntament i les empreses propietàries del Camp de Golf, només amb els vots del PSC i el vot del PP. Segons aquest nou conveni s’obliguen a executar la Presa de les Elies si el nombre d’habitatges augmenta fins a 130. CiU va votar en contra perquè “no és cert que es construirà una Presa. La Generalitat ha apostat per la solució més econòmica del trasvassament Ter-Llobregat. A més, si es construís la Presa, qui en faria el manteniment?”. ERC va votar en contra perquè creu que l’abastament d’aigua a la població ha de ser resolt per la Generalitat. I el Grup de Debat es mostra en total desacord: “es tergiversa la filosofia del Pla General” amb la construcció d’aquesta nova urbanització.
 • Els 130 habitatges del Camp de Golf tindran planta baixa i primer pis” (Montbui, 3-1-2003).
  El mes passat el Ple va aprovar el tercer conveni amb empreses propietàries del Golf, amb els vots de l’equip de govern (PSC) i només el vot del PP. Segons aquest conveni les empreses s’obliguen a executar la presa de les Elies i obtenen la construcció de 130 habitatges, que es faran al voltant del camí del cementiri que porta al camp de golf. El projecte el realitzarà l’arquitecte Carles Campistron i el promotor serà Joan Josep Fuertes, i els habitatges tindran planta i pis, amb una zona d’edificació de més de 50.000 m2. A més s’hi construirà un hotel que limitarà amb Can Ragasol i tindrà una superfície de 38.000 m2. Els altres grups polítics no van acceptar-ho i declaren que és la Generalitat la què ha de solucionar el problema de l’abastiment d’aigua a Caldes.
 • El Pla General modificat amb traïdoria. (Tot Caldes, 31-1-2003).
  Dur article del Grup de Debat on expressa la seva indignació i explica les modificacions introduïdes pel govern de l’Alcaldessa Domènech (amb l’únic recolzament del PP) que aparten aquest Pla General modificat de l’Avant-Pla aprovat anteriorment per tots els grups (excepte el PP). En aquest article s’explica la probable causa del canvi de posicionament del PP, degut als vincles entre empreses constructores de les 130 cases autoritzades al voltant del Camp de Golf i de la construcció del Zoo amb tots els equipaments i construccions que comporta.
 • L’Equip de Govern s’assegura un major consens en l’aprovació del POUM” (Montbui, 14-2-2003).
  L’alcaldessa Montserrat Domènech (PSC) finalment ha decidit  deixar sense efecte el conveni del Camp de Golf, degut a què el recurs de reposició presentat pel Grup de Debat ha permès veure que aquest conveni tenia importants irregularitats. I també ha retirat l’ús de jardí zoològic per a la Torre Marimon. Amb aquestes decisions retira del POUM els principals punts de discrepància i s’assegura un major consens a la votació.
 • 16 anys de convenis incomplerts” (El 9 Nou, dossier “El camp de golf inacabat de Caldes”, 24-3-2005)
  L’article fa un resum dels convenis signats i dels processos judicials originats per incompliment dels convenis, any per any, entre 1987 i 2005. En un principi es parlava de la construcció de la presa, però a partir del 2002 l’empresa ja declara que per a poder ser rendible “necessita construir 130 cases al voltant del camp de golf”. És allò que sempre havian temut els Al·legants al Camp de Golf primer, i el Grup de Debat després. Finalment el Grup de Debat va presentar un recurs contenciós-administratiu el 2004 i les 130 cases no van ser incloses en el Pla General finalment aprovat.
 • Un camp en precari. La zona residencial és necessària per fer viable el camp“, El 9 Nou, dossier “El camp de golf inacabat de Caldes”, 24-3-2005).- Jordi Fité, apoderat de Guialbes Paradís SL i de Horitzó 21 SL, declara que vol reactivar les converses amb l’Ajuntament per retornar al projecte de la construcció de la zona residencial, que, segons ell, “és una actuació comuna a tots els camps” i que “és necessària per a la viabilitat econòmica del camp” i “donaria categoria a l’entorn”. Fité assegura que l’alcaldessa li va dir en anul·lar el conveni que “se’n podria parlar en un moment més distès”. Sobre el funcionament del camp de golf diu que “arrossega un lleuger dèficit econòmic” i que “es rega amb l’aigua de la pluja”.
 • Caldes insta els amos del camp de golf perquè legalitzin l’activitat” (El 9 Nou, dossier “El camp de golf inacabat de Caldes”, 24-3-2005).- L’Ajuntament demana als promotors un pla especial que no inclogui la zona residencial, per poder legalitzar la instal·lació que funciona amb una llicència provisional des que va obrir, l’any 1992. L’empresa vol instal·lar una part de la canonada que ha de portar aigua des de la depuradora de Caldes fins el Golf utilitzant la rasa que està fent Aigües Ter-Llobregat fins el Camp de Golf. I a més l’Ajuntament recorda que les empreses deuen l’IBI dels anys 2003 i 2004. I l’empresa resta a l’espera de la sentència del TSJC sobre la demanda per danys i perjudicis referents a l’anul·lació del conveni signat el 2002.
 • El Grup de Debat de Caldes i la sentència pel conveni urbanístic de 2002″. (Nació Digital Granollers, 2-6-2008). La Sala del contenciós administratiu del TSJC ha dictat sentència desestimant el recurs interposat per GUIALBES PARADÍS SL i per HORITZO 21 SL contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui del 27-2-2003 pel qual es va deixar sense efecte el conveni que havia signat l’Ajuntament amb aquestes societats el 19-12-2002. En aquest procés el Grup de Debat va comparèixer per defensar l’anul·lació del conveni esmentat i col·laborar en la defensa dels interessos municipals que estaven en perill per la indemnització per danys i perjudicis que demanaven aquelles societats. El Grup de Debat havia presentat un recurs de reposició en el qual es denunciaven es il·legalitats i manca de garanties suficients del tercer conveni inicialment signat per l’Ajuntament. Ara només cal que el Camp de Golf es limiti a complir el POUM i la legalitat vigent.

2) La urbanització de Can Camp

Història de Can Camp

Imatges de Can Camp

El Camp de Golf i la projectada urbanització de Can Camp.

En vermell, situació del pou il·legal denunciat.

Can Camp: a la part boscosa s’hi va perforar el pou.
En vermell, situació del pou il·legal denunciat.

(5-9-1990).- Pou il·legal al bosc de Can Camp. Davant a l’esquerra la canonada i al fons el grup compressor per impulsar la bomba extractora.

(5-9-1990).- Detall del pou il·legal de Can Camp, amagat a la part boscosa.

 

Documents de Can Camp:

(5-9-1990).- Primera al·legació a Can Camp. Es demana que es paralitzi la tramitació del Pla Especial de Can Camp vist que l’informe de l’Arquitecte Municipal especifica que “l’executivitat del Pla resta supeditada a l’obtenció prèvia dels cabals d’aigua necessaris  per subministrar aigua als habitatges” i que el POUM prohibeix clarament de fer perforacions a la zona. (Inclou documents annexos).

(5-9-1990).- Segona al·legació, denunciant que s’havia fet un pou il·legal en una zona on el POUM prohibeix fer-hi ni prospeccions.

POUM de Caldes de Montbui.- En el Sector B el Pla General especifica que “En aquest sector restarà prohibit qualsevol tipus de sondeig, perforació, captació i/o extracció d’aigües, malgrat s’hagi obtingut l’escaient autorització dels Organismes competents en la matèria d’aigua”. I si el Pla Especial de Can Camp incompleix el POUM, que és de rang superior, s’ha de paralitzar la seva tramitació.

(18-6-1992).- Nova al·legació a Can Camp denunciant que un camió de gran tonatge ha entrat al bosc de Can Camp i hi ha dispositat un compressor i ha iniciat una perforació.

(18-6-1992).- Annex a l’al·legació anterior on s’indica la localització exacta de la perforació il·legal.

(3-7-1992).- Fotografia de l’article “Can Camp, ja és hora d’actuar!!!”, escrit pel grup “Al·legants al Camp de Golf i Can Camp” i publicat al Setmanari Montbui. (Veure’l a l’apartat “Articles premsa”).

Articles premsa de Can Camp

 • Ho sabíeu?” (Montbui, 25-1-1991)
  La Comissió d’Al·legants denuncia els moviments del promotor de la nova urbanització de Can Camp, propera al Golf, de nom Vilarrasa, el qual va vendre terrenys als promotors del Camp de Golf i ara els ha aturat les obres presentant un interdicte. El que persegueix el promotor és aconseguir subministrament d’aigua per la projectada nova urbanització. De moment ha presentat un “Pla Parcial de Can Camp” que contradiu el Pla General de Caldes, que de manera explícita prohibeix perforar i extreure aigua en aquesta zona. I resulta que ja s’ha fet un pou i que l’Ajuntament no gosa aturar el Pla Parcial de Can Camp. “Ho sabíeu?”.
 • Can Camp. Ja és hora d’actuar!!!” (Montbui, 3-7-1992).
  En aquest article, signat per la “Comissió d’Al·legants al Camp de Golf i a Can Camp” es fa un repàs històric de l’intent de construcció d’una nova urbanització a Can Camp, en terrenys propers al Camp de Golf. Els promotor de Can Camp ha realitzat dos pous sense permís enmig del bosc, dins del perímetre de protecció balneària i en uns aqüífers declarats sobreexplotats per un estudi de la Generalitat i on el Pla General prohibeix realitzar-hi pous. Després que l’Ajuntament s’inhibís i la tramitació estigui ara en mans de la Generalitat, és hora que TOTS els grups muniipals adoptin un acord de ple que per unanimitat demani a la Generalitat que denegui definitivament la urbanització de Can Camp.
 • Can Camp: Sense escrúpols.” (Montbui, 10-7-1992).
  Després de les denúncies presentades per la Comissió d’Al·legants al Camp de Golf i a Can Camp l’Ajuntament va donar ordre de clausurar el pou tapant-lo amb una planxa metàl·lica coberta de ciment i enterrant-lo. Però aquesta setmana el promotor ha esbotzat la tapa i de la boca del pou il·legal ara hi surt una canonada amb una aixeta,i al costat s’hi ha instal·lat un grup electrogen potent probablement per impulsar una bomba de l’interior del pou. I tot ho ha tapat amb branques. Què més ha de fer aquest promotor perquè definitivament se li denegui el permís per la nova urbanització?
 • D’interès per a la majoria (relativa) (II). La nova urbanització de Can Camp“. (Montbui, 22-11-1991).
  Article adreçat al grup municipal de Convergència i Unió on la Comissió denuncia que el promotor de Can Camp ha estat l’any 1987 cap de llista per CiU en un municipi de la comarca. I el Pla Parcal de Can Camp és aprovat inicialment tot i l’informe inicial contrari de l’arquitecte municipal.
  Aquesta nova urbanització no té possibilitat d’autoabastir-se d’aigua potable i per tant la Comissió d’Al·legants ha demanat que es denegui l’aprovació d’aquest Pla Parcial. L’Ajuntament tristament va subrogar la seva decisió a la Generalitat, la qual de moment tampoc no l’ha aprovat. I ara sembla que l’Ajuntament ho lamenta i voldria denegar-la…

Plana en construccióPodeu col·laborar-hi aportant fotografies, documents, àudios, vídeos, proposant modificacions al text, descobrint algun error …
Aquest espai web és obert i estarem encantats d’incorporar-hi tota la informació sobre aquestes lluites que  vulgueu aportar-hi.

Poseu-vos en contacte amb

administrador@grupdedebat.cat