Caldes de Montbui: grups de defensa del territori.

Grup de Debat

Per què cal créixer tant?

 

 

Caldes de Montbui - Grup de Debat

Història:

El Grup de Debat sobre la revisió del Pla General de Caldes de Montbui neix l’any 1996 quan  l’Ajuntament de Caldes de Montbui, presidit per l’alcalde Josep Maria Bonora (CiU), va presentar de manera sorprenent -poc després de guanyar les eleccions- un avanç de planejament que preveia urbanitzar tota la zona agrícola de les Cremades, situada a l’altre costat de la Riera, fins arribar a la Font de les Escales. A més també preveia urbanitzar a l’altre banda de la carretera C-59 una extensa zona més enllà del cementiri. Això significava més que duplicar la superfície, i encara més la població, en un breu període de temps.

Els partits de l’oposició van convocar una assemblea oberta a la Sala Polivalent per exposar la situació a la població. Un grup d’unes vint persones assistents a la reunió van acordar constituir-se en un grup autònom,  el “Grup de Debat sobre la revisió del Pla General”, per intentar evitar la destrucció de l’entorn agrícola de Caldes i preservar un model natural de creixement del poble.

Durant més de dos anys van reunir-se cada dijous a les 10 del vespre al Centre Democràtic, elaborant mapes, propostes, pancartes i tríptics informatius. I cada diumenge van muntar una paradeta de recollida de signatures d’al·legacions contra el Pla General a la Plaça de l’Àngel, aconseguint-ne més de 3.600.  També van realitzar actes públics, presentant propostes alternatives per un creixement natural i respectuós amb l’entorn agrícola.

Aquest dissortat projecte va comportar primer el trencament del pacte CiU-PP (1997), amb la formació d’un nou Equip de Govern  CiU-P.I. que ja proposava arribar a un consens. i finalment l’adveniment d’un nou Equip de Govern (PSC-IC) (1999) que va retirar el projecte.

A partir d’aquí van participar amb el nou Ajuntament, presidit per Montserrat Domènech, en l’elaboració d’un nou avanç de Planejament que ni saltava la Riera ni la carretera C-59. En aquestes reunions van comptar amb la col·laboració de membres de la junta de l’ADENC (Associació per la Defensa de la Natura de Catalunya). L’any 2000 s’aprova per unanimitat un nou Avanç de Planejament redactat per Agapit Borràs, arquitecte vinculat a Unió de Pagesos, aconseguint-se el màxim consens possible de model de poble, amb una visió moderna de valorar el territori per damunt de les grans operacions especulatives. La votació per unanimitat va ser un clar èxit de la participació ciutadana.

Però la Generalitat va retornar el Pla aprovat al no figurar-hi la reserva de terrenys per al Quart Cinturó. I enlloc de limitar-se a incloure’ls sense modificar el Pla consensuat, de manera sorprenent  el Pla General finalment aprovat el desembre de 2002 per l’alcaldessa Domènech s’apartava fortament de la idea inicial. Van introduir-s’hi canvis substancials que van fer que tant l’arquitecte redactor Agapit Borràs com el Grup de Debat i diferents partits polítics s’hi posicionessin en contra. I l’anterior unanimitat va convertir-se en una aprovació conflictiva en un Ple tumultuós finalment suspès (veure els articles) només amb els vots del PSC i del PP. El Pla aprovat inicialment incloïa:

 • La classificació de dues hectàrees a la zona agrícola de les Cremades com a “reserva de sòl balneari de gestió pública”, que possibilitava la futura creació d’instal·lacions turístiques, hoteleres i aparcaments a l’altre costat de la riera. Anys més tard va originar l’aparició del grup “No al Salt de la Riera“.
 • Un important augment d’edificabilitat  a la urbanització de Can Valls de 375 habitatges.
 • Un conveni amb el que consolidava l’activitat sense llicència i preveia urbanitzacions properes al Golf (130 habitatges)  i també a Can Camp. Amb això va continuar l’enfrontament amb els Al·legants al Camp de Golf.
 • Tot i  l’ordre de tancament a l’extracció d’àrids de Carerac no va desclassificar-se la seva activitat tot i no comptar amb la llicència municipal. Això va originar l’aparició del grup “Carerac Verd” uns anys més tard.
 • I, el cas potser més greu: l’intent de conversió de la Torre Marimon en part del zoològic de Barcelona, el que comportava la pèrdua de 80 Ha de sòl agrícola i bosc amb més de 100 espècies d’ocells i la construcció d’edificacions i aparcaments accessoris al Parc Zoològic, en un entorn evidentment tancat que impediria gaudir d’aquest territori per passejar i fer-hi esport. Això va provocar l’aparició del grup “Torre Marimon XXI“.

El Grup de Debat, l’ADENC, Torre Marimon XXI i la Unió de Pagesos van presentar al·legacions, i el Grup de Debat també va presentar un recurs de reposició contra el conveni del Camp de Golf. Finalment l’alcaldessa Domènech va retirar la qualificació d’ús zoològic a la Torre Marimon i va retirar també el conveni del Camp de Golf. Això va permetre aprovar definitivament el Pla General, amb el vot en contra del PP i amb l’abstenció d’ERC, contrària a la zona balneària de l’altre costat de la riera i a la gran ampliació de Can Valls. (Veure tot el procés a l’apartat “Articles premsa”)

Imatges i Vídeo:

Passejada i concentració a la Font de les Escales, pancartes, actes públics, plantada dels tres xiprers ("Sentinelles de les Cremades") i celebració al Mas Picanyol.

Vídeo produït per TV Caldes i realitzat per Coia Sánchez l’any 1997. Diferents membres del Grup de Debat hi expliquen les accions i les propostes realitzades.

Documents:

Al·legació contra el Pla. Se’n van entregar més de 3.600.

Tríptic informatiu, amb dades que rebaten els arguments de l’Ajuntament.

1ª Al·legació (23-05-96).- El Grup de Debat presenta una primera al·legació en la que demana que no se salti ni la Riera ni la Carretera C-59, i que s’ajorni la presentació de l’Avanç de Planejament previst per al proper Ple, de manera que es pugui redactar de nou incloent aquests punts i pugui ser aconsensuat, tant a l’Ajuntament com al carrer.

El poble que volem. Una proposta per al creixement de Caldes“. (30-9-1996).- Dossier realitzat per el Grup de Debat on es presenta una alternativa en positiu a l’Avanç de Planejament de la Revisió del Pla General de Caldes  de Montbui presentat per l’Ajuntament . Utilitzat amb les reunions posteriors amb el regidor Roc Lleixà.

Pàgines 15 i 16 del dossier “El poble que volem” on es marquen les diferents zones de creixement contemplades per el Pla General alternatiu que proposa el Grup de Debat. En el dossier hi trobareu els creixements previstos a cada zona, que permeten mantenir el creixement natural sense saltar ni la Riera ni la Carretera.

(11-03-1998).-All·legació presentada pel Grup de Debat on es demana que tot el Sòl No Urbanitzable present en el Pla General inclogui els usos i qualificacions pertinents a cada espai (forestal, agrícola, alt interès, etc). Originada per la nova Llei del Sòl (Aznar, PP), que declara edificable tot SNU sense un ús o valor definit.

L’entorn que volem” (Juny de 1998).- Dossier realitzat pel Grup de Debat on s’analitza el Sòl No Urbanitzable a la revisió del Pla General. Analitza els diferents valors i usos dels entorns periurbans  de Caldes  i presenta propostes per preservar-los. També resumeix la normativa actualitzada segons la nova Llei del Sòl (PP).

Pàg. 22 del dossier “L’entorn que volem”. Conté el mapa on es resumeix la proposta del Grup de Debat per als espais periurbans de Caldes. Hi estan especificats els valors (agrícola, forestal, ecológico-paisagístic,…) proposats per les diferents zones de SNU, per evitar que puguin ser declarats urbanitzables segons la nova Llei del Sòl.

(Nov. 1997).-Estudi de la capacitat edificatòria de les diferents àrees de Caldes. Realitzat per membres del Grup de Debat, informa de tots els solars no edificats i les cases d’una sola planta en el casc urbà, demostrant que es podia mantenir el creixement natural durant els propers 15 anys sense saltar la Riera ni la Carretera, desmuntant així el principal argument de l’Avanç de Pla de l’Ajuntament per la gran ampliació de sòl urbanitzable.

L’auca del Pla que no cal (Octubre de 1997).- Una mica d’humor: aquesta auca es podia aconseguir a la parada que va muntar el grup a la Capvuitada del 97. A més de vendre samarretes i adhesius, es regalaven globus amb el missatge “aquest pla general no cal”. A la parada també hi havien blocs de pisos de cartró que es podien enderrocar tirant pilotes.

(Exemplar il·luminat per un que era un nen al 1.997…)

Recurs de Reposició. (18-1-2003) presentat per el Grup de Debat on es demana que s’anul·li el conveni urbanístic amb les empreses promotores del Camp de Golf que forma part de la documentació de la Revisió del Pla General i on es comprometen a executar les obres de la Presa de les Elies, per ser nul de ple dret, atès que no estaven capacitades per a construir-la. L’Ajuntament va retirar el conveni del Pla General i els tribunals van donar la raó al recurs.

Acte públic realitzat el 2014 a la Sala de Can Rius

Cartell de l'acte públic "El poble que tu has fet" (4-04-2014) a la sala noble de Can Rius, organitzat per el Grup de Debat. Hi va participar en Lluís Subirats, catedràtic de Ciència Política a la UAB, i representants dels grups "Salvem el Farell", "Volem un Parc a l'Estació", "Grup de Debat" i "Torre Marimon XXI".

Presentació projectada a l’acte “El poble que tu has fet”  per part del Grup de Debat.

Articles premsa:

1) Dura lluita contra el Salt de la Riera i la C-59 (1996-98)

 • El Grup de Debat proposa un creixement progresiu de fins a 15.000 habitants per Caldes, entre els límits de la Riera i de la Carretera de Sant Feliu“. (Montbui, Portada i pàgs. 3 i 4, 27-10-1996).
  Crònica del primer acte públic de presentació de la proposta del Grup de Debat al Centre Democràtic, i del lliurament a l’ajuntament de les primeres 2.200 al·legacions.
 • El grup de persones que demana una consulta sobre el Pla General de Caldes“. (Tot Caldes nº 541, Març de 1997)
 • Article demanant una consulta popular sobre el model de creixement del poble previst en el Pla General presentat pel nou ajuntament de CiU, i justificant la seva necessitat. Aquest article és una reposta a les declaracions al 9Nou del Sr. Roc Lleixà (regidor d’urbanisme de CiU) el qual es declarava contrari a una consulta popular perquè podia “dividir el poble”.
 • El model de poble“. (Tot Caldes nº 541, Març de 1997)
 • Article signat per “Uns simpatitzants de CiU” on descalifiquen les propostes del Grup de Debat, presentades en una entrevista a TV Caldes amb el seu portaveu Josep Fontcuberta. Consideren que aquest grup té “intencions manipulatives” i que els seus raonaments són “rumors, exageracions i opinions subjectives que en cap cas s’ajusten a la realitat” i que “el seu objectiu és el desgast de l’equip de govern”.
 • Al Sr. Fontcuberta i altres…“. (Tot Caldes nº 541, Març de 1997)
  Dur article atacant al Grup de Debat signat per “Tirant lo Blanc” (pseudònim d’un conegut propietari de terrenys militant de CIU). Segons ell aquest grup està format per “el Sr. Fontcuberta i els seus amiguets de tertúlia de bar”. També ataca la col·locació de rètols i pancartes a balcons i també a la bassa d’entrada al poble i al terraplè de l’altre costat de la riera, amb “reivindicacions absurdes, fetes amb un mal gust evident”.
 • CiU pacta amb el P.I.“. (Tot Caldes nº 541, Març de 1997)
  Un cop trencat el pacte entre CiU i el PP, s’ha constituït un nou pacte de govern entre CiU i el Partit per la Independència (P.I.) El nou regidor serà en Carles Costas, que serà a més Tinent d’Alcalde. Respecte del conflicte creat al voltant del Pla General es constituirà una comissió paritària executiva entre els dos partits que canalitzarà tota l’actuació respecte del nou Pla General. De moment s’ha encarregat un “Pla Verd” sobre el model de creixement del poble, i quan arribi, s’obrirà un diàleg amb totes les forces polítiques i amb tothom. També s’ha mostrat favorable a la construcció de la Presa del Camp de Golf.
 • Festa de Primer aniversari del Grup de Debat“.(Montbui, pàg. 3, 13-6-1997).

  Després d’un any de recollida de signatures i actes públics de protesta i també per presentar propostes en positiu d’un Pla General alternatiu respectuós amb l’entorn, comença a semblar possible la retirada de l’avanç de planejament. Hi ha un canvi a l’equip de govern, ara format per CiU i PI, i tot i no haver-hi encara converses formals, sembla possible una solució al conflicte.

 • El Grup de Debat assegura que Caldes pot créixer sense fer ús d’espai agrícola. (El 9 Nou, 3-10-1997).
  Representants del Grup de Debat van donar a conèixer les seves queixes a la Sala de Plens. Demanen a l’Equip de Govern el nombre de solars buits, habitatges abandonats i Ha no programades a les urbanitzacions, per demostrar que hi ha espai suficient a per un creixement natural, i que no cal saltar la Riera n la carretera de Sant Feliu.

2) S'arriba al primer consens (1998-2000)

 • El Pla General de Caldes es modificarà d’acord amb el Grup de Debat“.(El 9 Nou, 13-2-1998).
  Després de dos anys de lluita i més de 3.600 signatures, el Grup de Debat aconsegueix pactar un nou Pla General amb l’Ajuntament integrat per CiU i PI, on no se salta ni la Riera ni la Variant de Sant Feliu. PSC i IC-V es mostren favorables als canvis de criteri adoptats.
 • Nota informativa del Grup de Debat respecte del nou projecte de Pla General”. (Montbui, 13-2-1998).
  En aquesta nota de premsa el Grup de Debat exposa la nova proposta de Pla General proposada pel regidor d’urbanisme Roc Lleixà (CiU), després de cinc mesos de reunions amb el Grup de Debat, que s’ajusta força al què demanaven les 3.600 al·legacions presentades. No se salta ni la Riera ni la Carretera, però apareix una zona balneària. La valoració global del procés de participació és molt positiva.
 • La modificació del PGOU de Caldes, una bona nova. (El 9 Nou, editorial, Nació digital, 13-2-1998).
  El 9 Nou explica en la seva editorial com el Grup de Debat ha aconseguit un acord entre la població i els grups polítics per aconseguir arribar a un model consensuat de planificació urbanística. S’interessa pel procediment seguit i Reflexiona sobre la necessitat de que la participació política dels ciutadans no es limiti a votar partits a les eleccions sinó que siguin capaços de convèncer-los en les qüestions importants que els afecten.
 • El Grup de Debat proposa les línies mestres de preservació de l’espai periurbà de Caldes“.

  (Portada Montbui, 3-7-1998).

  Després de pactar les línies mestres del sòl urbà en el futur Pla General, el Grup de Debat presenta en un acte públic la seva proposta per al sòl no urbanitzable que envolta el municipi. Hi assisteix l’actual regidor d’urbanisme Roc Lleixà (CiU), que manifesta una bona acollida a la proposta.

 • L’aprovació del Pla General s’ha d’ajornar a la propera legislatura“. (Montbui, 24-12-1998).

  Degut a la crisi de govern produïda, amb la dimissió de quatre regidors, i a la proximitat de les properes eleccions municipals, el Grup de Debat demana a l’Equip de Govern que ajorni l’Aprovació del Pla General fins la propera legislatura, així com també evitar modificacions puntuals al Pla vigent, en ordre a aconseguir el major consens possible pel bé de Caldes.

 • El Grup de Debat troba inacceptable la nova proposta de PGO de Caldes“. (El 9 Nou, 19-2-1999)
  Després d’una proposta inicial que s’ajustava bastant al contingut de les 3.600 al·legacions, finalment el regidor Roc Lleixà presenta un any després del principi d’acord una versió diferent de la pactada. Però el grup considera inacceptable una ampliació de la zona balneària a 17 Ha, on a més ni es defineixen alçades màximes ni sostres edificables. Un altre punt de dscrepància és el nou polígon industrial dels Passants.
 • El Pla General contindrà la majoria d’esmenes del Grup de Debat”.(Montbui, portada i pàg.3, 26-2-1999).
  Després d’una reunió de 4 hores, membres del Grup van exposar a Lleixà les mancances de la proposta presentada, que a més incomplia alguns compromisos verbals als quals s’havia arribat. Els punts més inacceptables eren: l’ampliació a 17 Ha de la zona balneària i la declaració del Pla de Palou com zona urbanitzable i el polígon dels Passants. Finalment Roc Lleixà va accedir a totes les reclamacions presentades, excepte el sòl industrial dels Passants, si bé se’n redueix l’extensió i el volum edificable.
 • Carta oberta del Grup de Debat“. (Montbui, 12-3-1999).
  El Grup de Debat detalla la proposta de POUM que durà a l’aprovació inicial l’Equip de Govern de CiU de manera imminent. Recull algunes de les demandes de les al·legacions però en canvi augmenta a 17 Ha la zona balneària, incomplint els acords verbals assolits amb el grup, i introdueix 28 Ha més de sòl urbanitzable al Pla de Palou, a l’altre costat de la carretera de Sant Feliu.
 • El vot favorable del PP permet l’aprovació del Pla General”. (Montbui, 12-3-1999).
  El Pla General presentat per CIU s’aprova inicialment amb els vots de CiU i l’únic vot del PP, votant en contra PI i ICV. Després d’un acostament de posicions, el Ple ara aprovat inicialment és molt diferent del Pla presentat ara fa 3 anys per CiU que pretenia saltar la Riera i la Carretera, i contra el qual el Grup de Debat va recollir més de 3.600 al·legacions,  però presenta sèries discrepàncies amb les propostes del Grup. L’oposició demana ajornar la aprovació donat que estem a tres mesos de les eleccions municipals.
 • Agapit Borràs: ordenar el poble amb mesura“. (Montbui, 10-03-2000). El grup de Debat acorda amb el nou equip de govern (PSC-IC) encarregar la redacció del Pla General a Agapit Borràs, arquitecte vinculat a Unió de Pagesos. El nou Avanç de Planejament s’aprova  per unanimitat el 3 de març de 2000. No se salta la Riera ni la C-59La setmana següent a l’aprovació, Borràs explica les línies mestres del nou planejament en aquesta entrevista.

3) Dura lluita contra el Zoo i les 130 cases del Golf (2001-02)

 • “Una última ronda de converses definirà les postures sobre el PGO“. (Montbui, 18-5-2001).
  L’Equip de Govern (PSC) iniciarà la darrera ronda de converses sobre el Pla General amb els partits polítics i el Grup de Debat. No hi ha acord en alguns aspectes introduïts darrerament: la requalificació de la Torre Marimon per a permetre-hi l’ús zoològic, l’ampliació de Can Valls i el Camp de Golf.
 • L’Equip de Govern es pot quedar sol en l’aprovació, dijous, del Pla General“. (Montbui, 25-05-2001).
  Tots els grups polítics de l’oposició, i també el Grup de Debat, es mostren contraris a la qualificació de “jardí zoològic” a la Torre Marimon, tot i que Pau Olóndriz (ICV) no ho considera prou important per votar en contra. L’alcaldessa Montserrat Domènech declara que “ja és un tema tancat”.
  A més en el Pla no s’ha inclòs la reserva de terrenys pel Quart Cinturó per fidelitat a un acord de Ple, tot i sabent que la Generalitat el retornarà i obligarà a dibuixar-lo.
 • El Pla General rep 150 al·legacions a la fi del termini d’exposició pública“. (Montbui, 5-10-2001).
  Els dos últims dies del període d’exposició pública ha arribat el gruix d’l·legacions al Pla General, fins a 150. L’alcaldessa Montserrat Domènech declara que no es marca una data límit per decidir sobre les al·legacions. I que un cop resoltes, enviarà el Pla al Departament d’Urbanisme de la Generalitat que el retornarà per a incloure-hi la reserva de terrenys del Quart Cinturó.
 • Presenten al·legacions al PGO, contra el zoo i l’ampliació de Can Valls“. (Montbui, 19-10-2001).
  En un acte al Centre Cívic, representants del Grup de Debat, ADENC, Unió de Pagesos i el col·lectiu l’Eskellot van fer públiques les al·legacions al Pla General que presentaran conjuntament el 30 de setembre. Els punts més importants són l’ús zoològic a la Torre Marimon i l’ampliació de Can Valls.
 • L’Equip de Govern vol desestimar les al·legacions contra el zoològic i Can Valls“. (Montbui, 4-1-2002).
  L’alcaldessa Montserrat Domènech declara que es desestimaran les al·legacions a l’ús zoològic de Torre Marimon i a l’ampliació de Can Valls. Representant del Grup de Debat lamenten que no se’ls hagin explicat en detall la desestimació i també lamenten el trencament de l’esperit de diàleg que fins ara hi havia hagut en la definició del nou Pla General. També s’oposen a la prevista legalització de plantes de tractament de runes.
 • Caldes aprova inicialment el Pla General per una majoria àmplia. (Montbui, 1-2-2002).
  L’aprovació del Pla General rep el suport de la majoria de regidors (PSC, IC i CiU). S’absté el regidor d’ERC, disconforme amb la introducció de les 12 Ha de reserva de sòl balneari a les Cremades i amb l’ampliació desmesurada de Can Valls. Només hi vota en contra el PP. Un cop aprovat inicialment el Pla, ara passa a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva en cas que no hi trobi cap problema.
 • El vot favorable del PP possibilita l’aprovació del Pla General“. (Montbui, 20-12-2002).
  En un ple tumultuós, l’alcaldessa Montserrat Domènech aconsegueix aprovar inicialment un Pla General només amb els vots del seu partit (PSC) i amb l’únic vot del PP. El Pla General finalment aprovat s’aparta fortament del consens assolit ara fa tres anys a l’aprovació de l’Avant-Pla,
  Un nombrós públic contrari a la classificació de la Torre Marimon com “ús zoològic” provoquen aldarulls i forcen la suspensió del Ple just després de la votació. Trist final per a  un procés participatiu fins ara exemplar.
 • El redactor del Pla General contrari als últims canvis fets al text“. (Montbui, 24-01-2003).
  Declaracions de l’arquitecte Agapit Borràs, redactor del Pla General d’Ordenació Urbanística de Caldes, on es declara contrari a les modificacions incloses a darrera hora, que han provocat la seva dimissió i la no participació a la redacció del nou text. Explica que del Zoo “ni se’n parlava” i que la urbanització del Camp de Golf és a la pràctica un “Salt de la carretera” introduït contra l’esperit i la filosofia del Pla redactat anteriorment.
 • Entitats i persones presenten unes 100 al·legacions al Pla General”. (Montbui, 31-01-2003)).
  Els col·lectius ADENC, Assemblea de l’Ateneu, Grup de Debat, Torre Marimon XXI i Unió de Pagesos presenten les seves al·legacions en un acte públic. Els punts més conflictius són: l’ús zoològic de la Torre Marimon, les 130 cases  de la nova urbanització al Camp de Golf i l’ampliació de la urbanització de Can Valls amb 750 habitatges. A més el Grup de Debat presenta un recurs de reposició contra el conveni del Camp de Golf, perquè consideren que no té validesa jurídic: ni les empreses signants són les propietàries, ni es garanteix la construcció de la presa, ni els cobraments dels deutes.
 • La gent de Caldes no es mereixia això“. (El 9 Nou, 27-1-2003).
  Oriol Valls, membre del Grup de Debat, resumeix en aquest article el llarg procés de gestació del PGO de Caldes fins arribar a un consens ara trencat per l’alcaldessa Domènech, introduint-hi l’ús de zoo per a la Torre Marimon i signant un conveni amb el Golf que permet la construcció de 130 cases, on ara hi ha pous il·legals i deutes milionaris. Acaba amb “Senyora alcaldessa, rectifiqui si us plau”.
 • El Pla General modificat amb traïdoria. (Tot Caldes, 31-1-2003).
  Dur article del Grup de Debat on expressa la seva indignació i explica les modificacions introduïdes pel govern de l’Alcaldessa Domènech (amb l’únic recolzament del PP) que aparten aquest Pla General modificat de l’Avant-Pla aprovat anteriorment per tots els grups (excepte el PP). En aquest article s’explica la probable causa del canvi de posicionament del PP, degut als vincles entre empreses constructores de les 130 cases autoritzades al voltant del Camp de Golf i de la construcció del Zoo amb tots els equipaments i construccions que comporta.

4) S'arriba al consens final (2003)

 • L’Equip de Govern s’assegura un major consens en l’aprovació del POUM” (Montbui, 14-2-2003).
  L’alcaldessa Montserrat Domènech (PSC) finalment ha decidit retirar l’ús de jardí zoològic per a la Torre Marimon per així assolir un major consens. També deixa sense efecte el conveni del Camp de Golf, degut a què el recurs de reposició presentat pel Grup de Debat ha permès veure que aquest conveni tenia importants irregularitats. Amb aquestes decisions retira del POUM els principals punts de discrepància i s’assegura un major consens a la votació.
 • La saviesa de rectificar. (Montbui, 14-2-2003).
  Article del Grup de Debat on celebra la rectificació de l’Equip de Govern retirant el conveni del Camp de Golf i l’ús zoològic de la Torre Marimon, permetent així l’aprovació del Pla. Recorda que més de 3.600 signatures van demanar no saltar ni la riera ni la carretera, limitant el creixement de les urbanitzacions. Per això desconfia del nou conveni que es pugui signar amb el Camp de Golf si hi autoritza la construcció de vivendes.
 • El Ple elimina l’últim obstacle per posar en marxa el Pla General (Montbui,  28-11-2003).
  El Ple aprova el text refós amb les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat amb un ampli consens, amb l’únic vot en contra del PP. Finalment queden prohibides les extraccions d’àrids en tot el terme municipal, s’inclou el traçat del Quart Cinturó i s’accepta que els terrenys de rieres i torrents no són expropiables. Finalitza amb un clima de bon acord una història que va començar fa més de 7 anys.

Plana en construccióPodeu col·laborar-hi aportant fotografies, documents, àudios, vídeos, proposant modificacions al text, descobrint algun error …
Aquest espai web és obert i estarem encantats d’incorporar-hi tota la informació sobre aquestes lluites que  vulgueu aportar-hi.

Poseu-vos en contacte amb

administrador@grupdedebat.cat