Caldes de Montbui: grups de defensa del territori.

No al Salt de la Riera

1) L’origen de la Zona de Reserva Balneària E9.
2) El projecte fallit de la “Ciutat Balneària” (2016-17)
3) El projecte fallit de Pàrquing a les Cremades (2021)

1) L'origen de la Zona de reserva Balneària E9

No saltar la riera a Caldes de Montbui ha estat una reclamació molt sentida des de l’elaboració del POUM (Pla General d’Ordenació Urbanística). Aquest va ser un procés llarg i dur: inicialment es saltava la Riera, convertint tota la zona agrícola de les les Cremades en sòl urbà, i també es saltava la carretera C-59 amb noves urbanitzacions al Camps de Golf i a Can Camp. La lluita contra aquest procés especulatiu l’encapçala el Grup de Debat, que aconsegueix reunir més de 3.500 signatures a favor de que no se salti la Riera ni la Carretera en el POUM.

I posteriorment apareix també l’amenaça de convertir la Torre Marimon en un espai tancat d’ús zoològic, amb la construcció dels equipaments que comporta.

Davant d’una situació tan crítica, s’arriba al màxim  compromís possible que pugui ser acceptat per tots els grups. No se salta la Riera ni la Carretera, tal i com demanava la pressió popular, i es retira l’ús zoològic de Torre Marimon.

Però no es pot evitar la imposició de dos punts: L’ampliació de 700 habitatges a la urbanització de Can Valls i una “Zona de Reserva Balneària E9” de 7,5 Ha a les Cremades, adjacent al Parc de Can Rius.

Per intentar evitar processos especulatius, s’aconsegueix que el possible equipament balneari a desenvolupar serà de titularitat pública, i a més tindrà un sostre edificatiu d’11.500 m2, força reduit tenint en compteque es tracta d’una parcel·la de 75.000 m2.

Fruit d’aquest consens tots els grups voten afirmativament el Pla el 2003, excepte ERC que s’absté per demostrar la seva oposició frontal a la zona balneària E9 i a l’augment de Can Valls. I El PP vota en contra al no estar d’acord amb l’esperit del Pla.

Però sorprenentment el 2016 és un alcalde de ERC (Jordi Solé) el qui presenta el projecte de “Ciutat Balneària” triplicant l’edificabilitat a la zona E9 i introduint diversos vials d’accés que uneixen la carretera de Sentmenat i la de Sant Feliu a través de les Cremades.

I uns anys després és un altre alcalde de ERC (Isidre Pineda) en un ple telemàtic en plena pandèmia el 29 de desembre de 2020, el qui presenta una modificació del Pla que pretén canviar a la zona E9 la iniciativa de pública a privada, construir un aparcament de més de 400 places i una àrea d’autocaravanes amb llum, aigua i accessos, en sòl no urbanitzable. Els ciutadans que s’hi oposen s’organitzen en el grup “No al salt de la riera”.

2) El projecte fallit de la "Ciutat Balneària" (2016-17)

L’any 2016 l’Ajuntament (Jordi Solé, ERC) intenta modificar el Pla General aprovat per ampli consens el 2006, per permetre la construcció d’un complex turístic-hoteler que gairebé duplica la superfície edificable prevista en el Pla General, i que a més inclou uns nous eixos de comunicació, amb dues noves rotondes, que trossegen greument l’espai agrícola de les Cremades i recorden sospitosament els mapes del “Salt de la Riera” proposat deu anys abans per l’alcalde Bonora. El complex estaria, gestionat per una empresa privada a partir d’una concessió municipal.

Mentrestant un grup de vilatans fermament contraris crea el grup “Vila Termal”, en oposició a la “Ciutat Balneària” de la que parla el projecte. S’hi integren membres de l’antic Grup de Debat i gent jove.

Per sort  la  Comissió d’Urbanisme de la Generalitat no accepta la modificació i declara “que s’ha de mantenir el Pla actual per adequar-se als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible”.

Després d’aquesta negativa, l’alcalde Jordi Solé declara que cal replantejar tot el projecte. L’Ajuntament munta aleshores un “procés participatiu”  per dissenyar un nou projecte consistent en l'”ampliació del Parc de Can Rius” que ocuparia 2,5 Ha de les 7,5 Ha de la zona balneària E9 i on l’alcalde Jordi Solé es compromet a què no s’hi facin hotels.

Finalment aquest segon projecte es desestima, degut a la falta d’aigua termal suficient i als elevats costos que comportaria.

Documents:

Text complet de lAvanç de Modificació del POUM per la zona balneària E9 (“Projecte Ciutat Balneària”).

Plànol de l’Avanç de Modificació del POUM a la zona balneària E9 (“Projecte Ciutat Balneària”).

Resposta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

Articles premsa:

 • El projecte també planteja alguns dubtes”. (Montbui, pàg. 3, 10-3-2017).
  L’article informa de la constitució del grup “Vila Termal”, format per persones contràries al projecte de “Ciutat Balneària”, entre les quals antics membres del Grup de Debat, que va intervenir activament ara fa 10 anys en el disseny del POUM. La seva primera actuació és convocar una reunió amb tots els grups polítics.
 • Neix el Grup Vila Termal, una plataforma d’oposició al projecte de Parc Termal de Can Rius“. (Montbui, 17-3-2017). L’article informa de la reunió dels membres del grup Vila Termal amb els representants dels diferents partits polítics, i recull les opinions dels participants sobre el contingut de la reunió. També s’entrevista el regidor  Jaume Mauri, representant d’ERC, que expressa les seves opinions sobre la informació rebuda.
 • La realitat del projecte fallit de la zona balneària“. (Montbui, 12-5-2017).
  El grup Vila Termal analitza les dades del projecte fallit: augment de sostre edificable de 17.330 m2 a 37.675 m2 i vials d’accés des del pont de Sentmenat i des del Remei pel mig de la zona agrícola de les Cremades. També lamenten les explicacions del regidor Personat  al 9-NOU sobre el projecte (“uns senyors volien fer-lo”).
 • Veritat o mentida?“. (Montbui, 2-6-2017).
  Després del projecte fallit de “Ciutat Balneària”, l’Ajuntament rectifica i ara impulsa un procés participatiu sobre una ampliació del Parc de Can Rius que ocuparia 2,5 Ha de les 7,5 Ha que conformen la zona balneària E9. En aquest nou projecte, afirma que no s’hi construiran hotels.
 • Un fre a l’especulació“. (Montbui, 30-6-2017).
  Membres del grup “Vila Termal” fan un repàs del que hagués significat el projecte de Ciutat Balneària i de l’increment de sostre edificable que hagués significat. I respecte del segon projecte de Parc Termal, centren la seva preocupació en que es garanteixi un sostre màxim d’11.500 m2 a la zona E9, tal i com diu el Pla General, reduint-se així l’interès especulatiu d’aquesta zona.
 • Visca la Terra“. (Montbui, 24-5-2019).
  Article publicat per la Unió de Pagesos denunciant l’intent de creació d’un parc termal de 25.000 m2 al costat no urbanitzat de la riera de Caldes. Amés de la gran pèrdua de 25.000 m2 de sòl agrícola el projecte obriria la porta a ocupar a mig termini una zona adjacent de 50.000 m2 que sempre ha estat agrícola. Cal demanar als nostres polítics locals un posicionament ferm a favor de l’equilibri territorial, la sobirania alimentària i contra la destrucció dels nostres espais agraris.

3) El projecte fallit de Pàrquing a les Cremades (2021)

Història:

El 29 de desembre de 2020, en un ple telemàtic extraordinari en plena pandèmia, l’equip de govern presenta un projecte de modificació del POUM que permet que qualsevol equipament municipal previst a partir d’ara pugui ser d’iniciativa privada. El regidor Jaume Mauri argumenta que aquest canvi és per evitar que propietaris de terrenys puguin demanar indemnitzacions milionàries si l’ajuntament no desenvolupa aquests equipaments. I entre els terrenys afectats, el projecte inclou la “zona de reserva balneària E9” situada a les Cremades.
Membres de l’antic “Grup de Debat sobre el Pla General” es declaren rotundament contraris a la modificació, doncs permetria deixar el desenvolupament de 7,5 Ha de les Cremades a la iniciativa privada.
Juntament amb altres vilatans contraris al projecte es forma el grup “No al Salt de la Riera”. Declaren que l’argumentació del regidor Mauri no és certa, doncs la llei diu clarament que les expropiacions en sòl no urbanitzable no donen lloc a expropiacions. I presenten a l’Ajuntament més de 300 al·legacions.
Simultàniament es presenta un projecte de construcció d’un “pàrquing provisional” per més de 400 vehicles i una àrea d’autocaravanes a la zona de reserva balneària E9. Però els plànols inclouen pavimentació, clavegueram i instal·lacions d’aigua i electricitat que demostren que l’aparcament no és ni provisional ni reversible. El grup denuncia que mai no es podran concedir llicències d’obres per aquestes instal·lacions en un sòl no urbanitzable, i presenten unes altres 300 al·legacions contra aquest projecte. Tot i que el grup utilitza com a documentació el propi projecte de l’Ajuntament, el regidor Mauri declara repetidament que estan difonent mentides i “fake news”.
El grup exposa la situació a diferents associacions i als grups polítics, municipals, que es posicionen públicament contra el projecte.
Uns mesos després l’alcalde Pineda recapacita i exclou la zona balneària E9 del llistat d’equipaments que poden ser desenvolupats per la iniciativa privada, i també retira el projecte d’aparcament. Ha estat un triomf de la ciutadania i del sentit comú.
Uns dies després es presenta un projecte de vial asfaltat de dos carrils que surt de la plaça Tannunstein en direcció a les Cremades i mor bruscament a l’inici de la zona balneària. El grup també presenta al·legacions contra aquest tros de carretera que no va enlloc però que presenta un perill potencial contra aquest espai agrícola a preservar.
Finalment el grup defensa també suprimir del POUM en un futur la zona de reserva balneària E9 i buscar la manera de protegir la zona agrícola de les Cremades i el seu alt valor paisagístic per a les generacions futures.

Imatges i Vídeos

Jo dic NO al salt de la Riera!”  (18-5-2021).

Vídeo realitzat per integrants del grup No al Salt de la Riera, on expliquen les diferents causes de per què s’oposen al projecte d’aparcament a les Cremades. La part final correspon als missatges enviats per vilatans demanant que no se salti la Riera i es respecti la zona agrícola de les Cremades.

No al Salt de la Riera demana una altra ubicació per l’aparcament“. (VOTV, 25-2-2021).- Membres del grup demanen la retirada de la modificació del POUM. Expliquen que, al contrari del que diu el regidor Mauri,  les expropiacions en sòl no urbanitzable no donen lloc a indemnitzacions. I demanen que l’aparcament i l’àrea d’autocaravanes es situïn en sòl urbanitzable.

NO al salt de la Riera presenta 614 al·legacions a Caldes.” (VOTV, 5-2-2021)

El noticiari de VOTV informa que el grup “No al Salt de la Riera” ja ha presentat en total més de 600 al·legacions.  La meitat en contra de deixar la zona balneària a la iniciativa privada i l’altra meitat contra la ubicació de l’aparcament

No al Salt de la Riera seguirà vetllant per preservar les Cremades“. (VOTV, 6-5-2021).-

El grup valora positivament la retirada del projecte d’aparcament i de la iniciativa privada per desenvolupar de la zona E9, i demanen que també es retiri el vial asfaltat de dos carrils que apunta a les Cremades.

Documents:

1) El pas de titularitat pública a privada de la Zona de reserva Balneària E9

(Nov. 2020).- Text complet de l’Avanç de Modificació del POUM on s’autoritza passar els equipaments marcats com a iniciativa pública a iniciativa privada. Afecta de manera molt especial la Zona Balneària E9 de les Cremades.

(19-2-21).- 1ª al·legació presentada pel grup “No al Salt de la Riera” demanant que la iniciativa pública no passi a privada, respectant així l’esperit del Pla. En menys de quinze dies se’n van recollir més de 350 signades.

(12-3-21).- “El govern municipal fa marxa enrera i anul·la la privatització balneària”.-Després d’una curta però intensa campanya el col·lectiu “No al Salt de la Riera” valora positivament el reposicionament de l’equip de govern.

2) El projecte d'aparcament a les Cremades

(Oct. 2020).- Text complet del Projecte per a construir un aparcament a Les Cremades.

Curiosament  en el nom del projecte no hi figura la paraula “aparcament”.

Pàgina 264 del projecte, “Paviments”, on es detalla l’aparcament i els tipus de paviments. Podem observar que no és una instal·lació “reversible” tal i com declara el regior Mauri.

(19-2-2021).- 2ª al·legació presentada pel grup “No al Salt de la Riera” demanant que es retiri el projecte de construcció de  l’enorme aparcament en el sòl no urbanitzable.

També se’n van recollir 350 en una setmana.

(30-4-21).- “Tombada definitivament la privatització de la zona balneària i l’aparcament desapareix” (Montbui, Redacció).

(7-5-2021).- “Un triomf de la ciutadania i del sentit comú” (Montbui, No al Salt de la Riera)

Una mica d’humor a Twitter:
Una “Fake New” total!: el petrolier que va encallar al canal de Suez aparcat al pàrquing l’altre costat de la Riera!

Cartell de convocatòria de roda de premsa a Instagram

Cartell de convocatòria a la passejada per les Cremades i la col·locació dels cartells

Paradeta davant del Canaletes recollint signatures per les al·legacions contra l’aparcament a les Cremades.

3) El projecte de vial de dos carrils d'accés a les Cremades

(Abril 2021).- Text complet del nou projecte presentat  després de retirar l’aparcament. Ara hi figura un vial asfaltat de dos carrils que apunta cap a l’espai agrícola de les Cremades.

Pàgina 244 del projecte, on hi figura el total del pressupost: són 97.000 € (amb data d’abril de 2021) per construir uns metres de carretera que no va enlloc però apunta a les Cremades. Esperem que rectifiquin!

(26-5-2021).- 3ª al·legació presentada per “No al Salt de la Riera” demanant que es retiri el projecte de construcció del vial asfaltat de dos carrils i així es rebaixi substancialment el pressupost. Se’n van recollir 50 en dos dies.

 

(28-5-2021).- “No al Salt de la Riera demanarà que s’elimini el vial previst al camí de les Cremades” (Montbui, Redacció).

(18-6-2021).- “Les escorrialles d’un projecte fallit o el primer pas d’un altre” (Montbui, No al Salt de la Riera)

4) Celebració: els cartells reivindicatius a les Cremades

Cartell a l’inici del camí de les Cremades

Cartell a la paret del mas Picanyol

Cartell situat a la cruïlla del camí de la Torre Roja amb el camí del Mas Palet, que informa dels valors naturals de les Cremades i les seves espècies vegetals i animals més característiques.

(4-7-2021).- Recull fotogràfic de la concentració per celebrar la retirada dels projectes, on es van col·locar els tres cartells informatius dels valors de les Cremades.

Articles premsa:

 • L’Ajuntament obre la porta a la privatització d’espais públics“.- (Montbui, 8-1-2021)
  En un ple extraordinari el 29 de desembre de 2021 l’Equip de Govern aprova aquesta modificació del POUM amb els únics vots de ERC. Regidors de l’oposició destaquen la incertesa que a partir d’ara planeja sobre la zona de reserva balneària E9 de les Cremades.
 • No hipotequeu el futur“. (El Calderí, 10-2-2021).
  Dotze membres de l’antic “Grup de Debat” es manifesten públicament contra dues  modificacions del POUM que afectarien greument la reserva de zona balneària E9: permetre que els projectes fins ara de titularitat pública passin a ser d’iniciativa privada, i la construcció d’un pàrquing de 400 places a les Cremades.
  I lamenten que tristament això ho faci un govern d’ERC amb majoria absoluta, quan ara fa uns anys van ser els més ferms defensors del Pla i del seu model de creixement contingut.
 • L’aparcament provisional costarà 700.000 euros“. (Montbui, 26-2-2021).- L’article informa que:
  1) Tot i que el regidor Mauri insisteix en què la modificació del POUM per passar la iniciativa pública al sector privat es fa per “evitar expropiacions forçoses milionàries segons l’article 114. Però això no és cert: quan es tracta de sòl no urbanitzable. 2) Cal buscar una alternativa a l’emplaçament de l’aparcament però en sòl urbanitzable. A més gastar 700.000 € en una obra “temporal i reversible” és absurd. 3) El vial que uneix la rotonda de Sant Feliu amb el pont de Sentmenat seria obrir la porta a la invasió de les Cremades i al final d’aquest espai agrícola.
 • Es presenten més de 300 al·legacions en contra de la modificació del POUM“. (Tot Caldes, Redacció, 17-2-2021).
  Aquest article conté entrevistes al grup “No al Salt de la Riera” on expliquen els seus raonaments contra la privatització de la zona balneària, que serà a la pràctica irreversible.
  Per l’altra part el regidor Jaume Mauri afirma que el relat del grup “No al Salt de la Riera” és fals, i també assegura que és fals que hi hagi prevista una segona fase de l’aparcament per més de 400 vehicles.
 • Notícies falses? Veritat o mentida“. (Montbui, 26-2-2021).
  El regidor Jaume Mauri insisteix repetidament que el grup “No al Salt de la Riera” difon notícies falses, segons ell “Fake News”. És per això que en aquest article el grup va analitzant punt per punt tots els seus arguments i justificant que són veritat. En concret explica que l’article 114 que constantment invoca el regidor Mauri només s’aplica a sòl urbà i per tant no pot utilitzar-se per justificar la privatització de la zona balneària.
 • El grup ‘No al Salt de la Riera’ rebat les acusacions de notícies falses”. (Ràdio Caldes, 26-2-2021).
  Informació de la roda de premsa convocada per ‘No al Salt de la Riera’ per respondre els atacs de “fake news” del regidor Mauri. El grup es reafirma: segons l’article 114 punt nº 4 els sòls no urbanitzables queden exclosos dels expedients d’expropiació. Per tant l’argument utilitzat pel regidor Mauri per passar la iniciativa de pública a privada és erroni.
  A més la segona fase de l’aparcament a les Cremades, per més de 400 vehicles, no és cap invent sinó que està descrita, dibuixada i pressupostada en el projecte municipal. Sr. Mauri: de “fake news”, res de res.
 • El govern d’ERC Caldes no impulsarà cap construcció a l’altra banda de la Riera” (Montbui, 26-2-2021).
  En aquesta nota de premsa de la secció local d’ERC declara que mentre governin a l’Ajuntament “no impulsaran cap nova construcció ni infraestructura a la zona d’equipaments de l’altra banda de la Riera”.
  Consideren el debat sobre el model de poble constructiu i enriquidor i remarquen el seu model de nucli urbà compacte amb els entorns naturals protegits i la seva defensa de la “NO especulació urbanística” i la correcta gestió del POUM.
 • El govern municipal fa marxa enrera i anul·la la privatització de la zona balneària” (Montbui, Redacció, 12-3-2021, Portada i pàgina 4).
  L’article informa de l’estimació de les al·legacions contra la modificació del POUM que pretenia que els projectes a desenvolupar a la zona balneària de l’altra banda de la riera, a la zona de les Cremades, poguessin ser de titularitat privada. Es manté per tant la iniciativa pública, tal i com estava previst abans del ple extraordinari on va canviar-se la qualificació.
 • Bones notícies. L’Ajuntament atura la modificació (num 26) del POUM. Confiem que finalment l’Equip de Govern també aturi el projecte d’aparcament“. (12-3-2021).
  En aquesta nota de premsa el col·lectiu “No al Salt de la Riera” es congratula de que l’Equip de Govern hagi estimat les més de 300 al·legacions presentades contra la privatització del desenvolupament de la zona balneària.
  Queden ara les més de 300 al·legacions contra l’aparcament. El grup informa de la propera convocatòria d’una reunió amb tots els grups polítics per intentar aturar també l’aparcament.
 • Caldes retira la modificació del POUM a la zona balneària“.- (9 NOU, 12-3-2021).
  Les 300 al·legacions presentades pel grup No al Salt de la Riera donen resultats. L’equip municipal d’ERC ha fet marxa enrere en la modificació del POUM que permetia que empreses privades poguessin projectar la zona balneària en un futur. Tal i com deien les al·legacions presentades, en els terrenys no urbanitzables no existeix el supòsit d’expropiació forçosa, que era el que invocava el regidor Mauri per impulsar la modificació del POUM.
 • Un aparcament a l’altre costat de la Riera. El POUM també diu: NO” (Montbui, 26-3-2021).
  En aquesta nota de premsa el grup explica perquè el projecte d’aparcament és incompatible amb el POUM de Caldes, que diu de manera explícita en el seu article 319 que l’ús d’aparcamentés incompatible amb el sòl no urbanitzable.
  Per tant la proposta d’aparcament a l’altre costat de la Riera no es pot ni sotmetre a votació ni es pot aprovar. I per tot això la realització d’aquest projecte podria comportar conseqüències legals als seus promotors.
 • Tota l’oposició de Caldes rebutja el pàrquing al costat de Can Rius“.- (9 NOU, 9-4-2021).
  PSC, CUP, Junts i PP s’han unit per primera vegada en aquest mandat per presentar una instància conjunta en contra del projecte d’aparcament provisional a l’altra banda de la Riera. Consideren que l’actuació no s’ajusta al POUM ni al criteri de conteniment urbanístic que el regeix, ja que la finca on es vol construir el pàrquing és sòl no urbanitzable. A més, tot i ser provisional, “no inclou el termini de vigència ni la futura actuació que s’hi vol projectar”.
 • Tota l’oposició demana la retirada del projecte de l’aparcament de la zona balneària.” (Montbui, 9-4-2021).
  A part de la portada, a la pàg. 7 conté el comunicat conjunt signat per tots els partits de l’oposició, que inclou els arguments presentats a les diferents al·legacions, i acaba expressant el rebuig més absolut al projecte d’aparcament. A més demana a l’Equip de Govern que valori com cal el sòl no urbanitzable i acaba “fent una menció especial al moviment No al Salt de la Riera pel seu esforç i perseverança en la lluita contra aquest projecte”.
 • Provisionalitat. Qui la paga?“. (Montbui, 9-4-2021).
  Davant les declaracions del regidor de Planificació Territorial Jaume Mauri de que l’aparcament de l’altra banda de la Riera és “provisional” i “reversible”, el grup “No al Salt de la Riera” en una nota de premsa analitza els costos d’execució de l’obra definits en el projecte (més de 600.000 €) i argumenta que cal sumar-li el cost el cost de revertir-los a zona agrícola (la “reversibilitat” del regidor Mauri) que no ha estat avaluada. I carregar aquestes despeses a la població seria intolerable.
 • L’aparcament a les Cremades. L’Ajuntament tria anar pel pedregar“. (Montbui, 23-4-2021).
  Com a resposta a les més de 300 al·legacions presentades plenes d’arguments sòlids que demostren la incompatibilitat amb el POUM, l’equip de govern respon amb una nota breu que “el projecte s’ajusta a la normativa urbanística vigent, però no està pressupostat ni es troba entre les prioritats del govern”. El grup demana arguments i no paraules, afirma que és irrellevant si està pressupostat per aquest any o no, i afirma que una aprovació d’un projecte contrari al POUM podria tenir conseqüències de tipus penal.
 • Tombada definitivament la privatització i l’aparcament desapareix” (Montbui, Redacció, 30-4-2021).
  Al ple municipal d’ahir l’Ajuntament va estimar parcialment les més de 350 al·legacions presentades contra la modificació del POUM per permetre la iniciativa privada a la zona de reserva balneària E9. I en el mateix ple s’ha retirat l’aparcament. L’alcalde Pineda ha dit que “no hem calibrat prou bé la sensibilitat de part de la població sobre la zona balneària. Avui es tanca tot, i també l’aparcament, no passa res per recular”. El regidor Ferran Gay (CUP) va demanar el cessament del regidor de planificació territorial Jaume Mauri per incompetència. Però l’alcalde ho va desestimar.
 • Un triomf de la ciutadania i el sentit comú” (Montbui, 7-5-2021).- Nota de premsa del grup “No al Salt de la Riera” on primer recorda com els arguments esgrimits pel regidor Mauri de que “el projecte estava d’acord amb el planejament vigent”, l’estimació dels arguments de les al·legacions ha demostrat que això no era cert. El grup felicita la ciutadania pel seu compromís i participació en la defensa d’un territori endreçat i d’una activitat agrícola lliure d’amenaces. Ara que ERC ha fet públic que no pensa fer res a l’altre costat de la Riera, pot ser un bon moment per iniciar els passos cap a la supressió de la zona E9 del POUM per així garantir unes Cremades preservades, agrícoles i verdes.
 • Sr. alcalde cessi el regidor de Planejament Territorial”. (El Calderí, 4-5-2021).
  En el darrer Ple la CUP va demanar la dimissió del regidor Jaume Mauri, petició que va ser titllada de “ridícula” per part de l’alcalde Pineda. El cert és que el regidor va impulsar un projecte que no respectava el POUM i a més va invocar lleis que no pertocaven, tot i acusant la plataforma ciutadana “No al Salt de la Riera” de difondre “fake news”, quan al final ha hagut de recular davant d’uns arguments que eren certs.
 • “Futura obertura del Parc de Can Rius i interrogants de No al Salt de la Riera“. (Montbui, 7-5-2021).
 • El grup No al Salt de la Riera felicita la ciutadania per haver provocat la marxa enrera de la iniciativa privada a la zona balneària E9 i també l’avortament del macroaparcament explícitament prohibit per el POUM. Però a la vegada expressa la seva sorpresa per la previsió d’asfaltat de l’inici del camí de les Cremades que toca el parc de Can Rius. I proposa que potser ha arribat el moment de replantejar l’existència al POUM de la zona de reserva balneària E9.
 • El grup No al Salt de la Riera, de Caldes, critica ara un vial previst”. (9 NOU, 25-5-2021).
  El col·lectiu ecologista celebra que l’Ajuntament hagi aturat el pla de construir un pàrquing a l’altre costat de la Riera, però consideren que ara dins la reforma del Parc de Can Rius s’ha projectat un vial innecessari. Un vial de dos carrils que no va enlloc en un camí protegit per la Xarxa de Camins de Catalunya i per on hi passa un GR. “Farem tot el possible per evitar que aquest vial es tiri endavant”.
 • No al Salt de la Riera demanarà que s’eliminin el vial previst al camí de les Cremades. (Montbui, 28-5-2021).
  El nou projecte presentat sobre la reforma del parc de Can Rius conté un vial asfaltat de 8 m d’amplada i de 35 m de longitud que apunta cap el centre de les Cremades. El grup ho considera injustificat i a més recorda que el camí està definit com en el POUM com “Sistema d’Espais Oberts de protecció especial”. També informa que durant un cap de setmana es recolliran signatures per al·legacions contra aquest vial.
 • Les escorrialles d’un projecte fallit o el primer pas d’un altre” (Montbui, 18-6-2021).
  En aquest article el grup es pregunta per què cal eixamplar i asfaltar un camí que no va enlloc i que dóna accés a una zona no urbanitzable inclosa en el Sistema d’Espais Oberts de protecció preventiva. A més també afecta un torrent i és una obra costosa i innecessària. Durant dos matins es van recollir 150 al·legacions que demanen que es retiri aquest vial desdoblat asfaltat del projecte de reforma de Can Rius.
 • Les Cremades 3r mil·leni. (Montbui, 2-7-2021).
  Fa anys que diversos Equips de Govern de diferent color intenten trobar inversors per desenvolupar macroprojectes a les Cremades. Ara que la pandèmia i el confinament ens han fet redescobrir la vida km-0, el grup “NSdR” proposa suprimir la “reserva balneària E9” del POUM, ara que l’Equip de Govern ha reiterat que no pensa fer res a l’altre costat de la Riera.
  Finalment el grup convida a una passejada per les Cremades el 3 de juliol, on es penjaran uns plafons per reivindicar els valors de les Cremades.
 • “No us amoïneu, vàrem guanyar”. (Montbui, 10-6-2022)
  Després d’un any que l’Ajuntament retirés la modificació del POUM que permetia la privatització de la zona balneària de l’altre costat de la Riera, no va comunicar-ho per escrit als 300 al·legants que van demanar-ho. I ara aquests al·legants estan rebent de la Generalitat un correu electrònic personal que els explica de forma complexa que s’ha acabat de tramitar la modificació del Pla (on no hi ha la zona balneària). Costa de comprendre que l’Ajuntament no ho hagi dit abans, però el fet és que ho vàrem aconseguir, vàrem guanyar.

Plana en construccióPodeu col·laborar-hi aportant fotografies, documents, àudios, vídeos, proposant modificacions al text, descobrint algun error …
Aquest espai web és obert i estarem encantats d’incorporar-hi tota la informació sobre aquestes lluites que  vulgueu aportar-hi.

Poseu-vos en contacte amb

administrador@grupdedebat.cat